תנאי שימוש

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. אתר מאה ואחד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אין לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של:
תכנים בעלי אופי משמיץ ו/או בוטה ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או גזעני ו/או מזיק ו/או פוגע ברגשות ציבור. תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם, מכל סוג שהוא .כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.
מערכת האתר שומרת לעצמה הזכות להחליט אילו תכנים עוברים על כללים אלו.

העלאת תמונות לאתר - תמונות מהווי התחנה או מהווי ההתנדבות יתקבלו בשמחה מעל דפי הפורום, תוך שהם עומדים בסטנדרט שאינו פוגע וכד', אולם תמונות שצולמו במקרים או באירועים שבהם ביקרתם תוך כדי התנדבות/עבודה במד"א חלה עליהם חוק הגנת הפרטיות וכל העלאה של תמונה מסוג זה חייבת לעמוד בתנאי חוקי מדינת ישראל.
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק תמונות שיתקבלו בעבורם בקשות חיסיון ו/או תמונות המציגות חולים/פצועים במצבים לא ראויים. כ"כ המערכת שומרת לעצמה את הזכות למסור את שמו ואת כתובת האינטרנט של הגולש במקרה ותתבקש לעשות זאת ע"י גורמי החוק במדינת ישראל.
לאור האמור, לפני העלאת תמונות יש לשים לב כי אין בתמונות פרצופים ואו פרטים המזהים את הפצוע/חולה ואו מס' רכב/ לוחיות זיהוי וכד'.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לחסום/להגביל ו/או למנוע שימוש באתר ללא מתן התראה או הסבר לגולש.

עצם העלאת תכנים לאתר מקנה למערכת מאה ואחד הזכות להשתמש בתוכן ללא כל אישור או תמורה, וכל דרך שהיא.

אתר מאה ואחד אינו אחראי לתכנים המפורסמים בו, האחריות הבלעדית היא על המשתמש שהעלה אותם, כמו כן אין מאה ואחד אחראית על אובדן או שיבוש מידע.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש שיעשה על ידך באתר.


שירותי תוכן

מאה ואחד מאפשרת קבלת חיווי על בקשות שהוגשו במערכת השיבוצים. לא ניתן להגיש בקשות ללא רישום לשירות אך קבלת חיווים תעשה רק אם נבחרה האופציה לקבלת חיווי בכל הגשת בקשה.

מחירון

  • מחיר רישום: 0.5 ש"ח, לפרטנר ביג-טוק בתוספת 0.5 ש"ח
  • מחיר קבלת הודעה: 0.5 ש"ח, לפרטנר ביג-טוק בתוספת 0.5 ש"ח

הפסקת השירות

את השירות ניתן להפסיק בכל עת על ידי שליחת sms עם הטקסט "שיבוצים בטל" למספר 6161


שירות לקוחות

השירות ניתן על ידי מאה ואחד, לשירות הלקוחות התקשרו למספר 03-5615015, לעזרה שילחו את המילה "עזרה" למספר 6161


מכשירים תומכים

השירות מיועד למכשירים סלולריים בכל הרשתות אשר תומכים בקבלת הודעות sms, השירות אינו מיועד למכשירים כשרים.


תקנון

השלמת תהליך ההרשמה לשירות מהווה הסכמה לתנאי השירות, לתקנון השירות ולעלויותיו, אם אינך בעליו של המכשיר הסלולרי עליך לקבל את הסכמתו של בעליו הרשום של קו הטלפון על מנת להירשם השירות.