הנשמות רחוב

שלום לכך לגבי שאלתך עדיף היום לבצע כמה שיותר עיסווים עד להגעת צוות בכיר לשטח מאר להתחיל להתעסק עם ההנשמות סיכווי ההצלחה של עיסווים יותר יעילה וטובה בשטח מאשר ההנשמות .
חזרה לפורום רפואה והלכה

ההודעה המקורית

הלכה בנושא הנשמה במגע ישיראיתן14:08 04/11
אני שאלתי את הרב אליהו:אוריאל10119:22 15/11
יתכן שהלכתית אסור לבצע mda30313:11 27/01
°ובמיוחד שאחוז ההצלחה נמוך.אוריאל10118:20 27/03
/'ק'mordecair15:28 14/04
הנשמות רחוב אטן 1417:51 22/10
!הנשמה במגע ישיריוסיבוהדנה10:07 01/01