אמיר

גם שאני מגיע למשמרות אני כבר יודע אם מי אני מגיע ולמה.
תאמין לי שמתנדב נוער לא מפריע לי ואני גם אוהב לעזור למתנדבים חודשים וללמוד את מה שאני למדתי
אז אני לא סתם מגיעה והלך

שבת שלום
חזרה לפורום מרחב דן

ההודעה המקורית

אצל מי אני נרשם למשמרות?דן??21:56 03/11
°אצל דנה דוסטאן.מעיין 23922:10 03/11
לא מכיר דן??20:11 05/11
הייי...אמיר שמחוני :)21:56 05/11
אמיר דן??07:22 06/11
חמוד,מעיין 23911:02 06/11
מדברת עא.אוזר דן?דן??03:12 07/11
.................מעיין 23911:51 07/11