ומה בדיוק

שם הקבוצה?
חזרה לפורום מרחב דן

ההודעה המקורית

לא להיכנס לפה יותר דוסטי [800:10 16/11
אז מדוע לא סוגרים אותוnimrod.michaeli00:58 16/11
חח כן.. באמת מדוע?מעיין 23911:07 16/11
ומה בדיוק דן??21:35 16/11
העידן החדש...בובליל12:29 19/11