תודה.. יש מישהו מגלילי

זה דיי לא קשור לנושא אבל יש כאן נוער מגלילי או אחד העיונים?
חזרה לפורום נוער כפ"ס

ההודעה המקורית

מי זה האחרי מתנדביםtommyg20:40 24/12
!האחראי מתנדבים של כפסkeren199320:27 25/12
תודה.. יש מישהו מגליליtommyg22:02 25/12
רוב המתנדבים בתחנה הם keren199302:37 27/12