רוב המתנדבים בתחנה הם

מהתיכונים העיוניים בכפ"ס, אלא אם הם דתיים ואז הם לומדים בבתי ספר דתיים.
מבחינת גלילי לא זכור לי שיש מישהו, מי שהיה בגלילי סיים שנה שעברה
חזרה לפורום נוער כפ"ס

ההודעה המקורית

מי זה האחרי מתנדביםtommyg20:40 24/12
!האחראי מתנדבים של כפסkeren199320:27 25/12
תודה.. יש מישהו מגליליtommyg22:02 25/12
רוב המתנדבים בתחנה הם keren199302:37 27/12