חבר'ה!ביום שני{מחר}יש לאבי

יש לאביה פסיכומטרי!!
אז יאלה,שרשור ברכות הצלחה למדריכה התותחית שלנו!!{רעות-במחילה מכבודך...[= }
כולם להיצטרףף!![=[=[=

אני מתחילה-
אביה השפיצית שלנו!!
מלאן בהצלחה במבחן הפסיכי הנ"ל!!
רוצים כבר לראות אותך...[=
ותזכרי,שיש אנשים שהפסיכומטרי,זה המבחן היחיד שבו הם קיבלו 100!!
קטן עליך!אוהבת מלאן,איילת השחר.
חזרה לפורום בנימין

ההודעה המקורית

חבר'ה!ביום שני{מחר}יש לאביאיילתוש!!12:45 09/10