מה היה?

בס"ד
זה נחמד באמת שמעדכנים על יציאות נה"ז וכו'....
חזרה לפורום בנימין

ההודעה המקורית

אהמ..אהמ...=)אביה...01:33 18/10
מה היה?ר~ח~ל20:29 18/10