אביטל**

אתם תבקשו**
חזרה לפורום קרנ"ש

ההודעה המקורית

מי החונכים?אביטל ספקטור11:37 11/11
אביטלתומר פיין00:11 14/11
אביטל**תומר פיין00:12 14/11