משמרות...

חברה מה קורה להזכירכם עד ה25 לחודש הזהצריך להגיש משמרות... נרדמתם קצת!!
חזרה לפורום קרנ"ש

ההודעה המקורית

^משמרות...תומר פיין17:11 14/11