אני מוכרחה לומר שפשוט נטשנ

ו את אחד החברים הטובים שלנו!!!פורום יקר!!
חזרה לפורום בנימין

ההודעה המקורית

!אני מוכרחה לומר שפשוט נטשנאביה...12:33 02/04
°מה לעשות.....ר~ח~ל09:20 24/04