מדא מרחב ירקון בעיה רצינית

אם אמרתי שאני מאחר לבית הספר טיפה יפסלו אותי מקורס עזרה ראשונה?
חזרה לפורום מרחב ירקון

ההודעה המקורית

מדא מרחב ירקון בעיה רציניתהפרו מהפורטנייט00:04 15/09