שיבוצים לספטמבר 2018
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1שגבי רוטשקטיה קיל + גל דויטשר
2אדניאל לביאנדב חיוניעידו פורןגיא פורתדן גורגבי רוטש
3בעידו פורןדניאל לביא + אמיר חאג' יחיאגיא פורתדן גורגל דויטשר + נועה וילףנדב חיוניגבי רוטשליאור אובגנג
4גגיא פורתיונס חאג' יחיאנדב חיוניעידו פורןשובל אגשם + דניאל לביאגבי רוטש + ליאור אובגנגדן גור
5דנדב חיונידניאל לביא + עומר אשלגיא פורתאיתי קציר + כרמלידן גורעידו פורן
6המעיין בודנשטייןדניאל לביאכרמליגיל קלייןדני קפלןדן גור + אלון הולנדרגיא פורת + מוריה שרגא
7ועדן סרוסי + דניאל לביאנדב חיוניליהי פדות + טל לביאאון להב + דן יונצהעידו פורןגיא פורתדן גורדניאל טננבאום + הדר פחימה
8שקוראל אלזם + יונס חאג' יחיאטל אגאירבקה גריןרותם כהןדני קפלןהדר פחימה
ראש השנה9אדן גורנדב חיוני + קוראל אלזםדניאל לביאעידו פורן + עמית שקדאחמד אבו שאחהדר פחימה + ניצן גולובינסקי
ראש השנה10בדן גור + טל אגאיגידאא דעאס + טל לביאאמיר נמיוטדניאל לביאגיא פלקסמן + אחמד אבו שאחגיא פורתגיא פורת + גל דויטשרהדר פחימה + דניאל טננבאום
ראש השנה11גנדב חיונידניאל לביא + יעל בנג'וניצן גולובינסקיגיא פורתעדי אריאסהדר פחימהדן גור + רועי לבנטרהדר פחימה + שי רענן
צום גדליה12דדניאל לביאמיטל פדוה + קוראל אלזםנדב חיוני + ליאור אובגנגעידו פורןדן גורגיא פלקסמןעידו גרינשטיין + ליהי פדותהדס ליברטי + ניצן גולובינסקיגיא פורת + מוריה שרגא
13הנדב חיוניעמית לב ארי + מיטל פדוהדני קפלן + קוראל אלזםמרים קוזניץ + רוני כהןדניאל לביאעידו פורןדן גור
14ועידו פורן + קוראל אלזםגידאא דעאס + טל אגאידניאל לביאנדב חיוני + הדר כהןצבידן גורתמר גרסיאל + ניצן גולובינסקיהדר פחימה + דניאל טננבאום
15שנדב שועהרנה טנא + יעל בנג'וצביגיא פלקסמןהדר פחימהגל דויטשרהדר פחימה
16אליאור אובגנג + קוראל אלזםעידו פורן + ידידיה שוורץנדב חיונימוריה שרגא + גל דויטשראלי הורנצ'יק + הרשקונועה וילףהדס ליברטי + ניצן גולובינסקידן גור
17בעידו פורןליאור אובגנג + גאיה אלרוןדני קפלןראובן לבטקיןגילה אור + מוריה שרגאמוריה שרגאדן גוראון להבאון להב + גיא פורת
ערב יו"כ18גדניאל גפרידן גור + רנה טנאדניאל לביא + דניאל טננבאוםנדב חיוניאחמד אבו שאח + טל לביאגיא פורתהדר פחימה + סיון שלמהאון להב + אלון זרמי
יום כיפור19דדניאל לביא + אביב סלומוןדניאל לביא + ענבר ויינברגנדב חיוני + ענבר ויינברגאחמד אבו שאחעדן ג'אןעדן ג'אן + לידור רצוןאון להב + אלון זרמינועה רגב + גל דויטשרדניאל טננבאום
20הנדב חיוניגיא פורת + ליאור אובגנגדניאל לביא + קוראל אלזםמוריה שרגא + ד"ר מיקי רונןעידו פורן + צבידן גורנדב שועהדני קפלן
21ודניאל לביא + אושר ברזיליגיא פורתטל אגאיעידו פורן + צבימוריה שרגאדן גור + רבקה גריןנדב חיוניהדר פחימהטל לביא
22שקוראל אלזםיעל בנג'ודן גור + רבקה גריןאיתי קציר + גיא פורתדני קפלןתומר בן עמיהדר פחימה
ערב סוכות23אעידו פורןריאן יוסרא + עמית לב ארידניאל לביא + טל אגאיאלי הורנצ'יק + גיא פורתניצן גולובינסקינוי שלמה + דן גורהדר פחימהשלמה סיוןנדב חיוני + דניאל טננבאום
סוכות24בדניאל לביאעומר אשל + טל אגאיזוכוביצקי חן + עומר אשלדן גורגיא פורת + ניניונדב חיונימיקי להב + ריאן יוסראהדר פחימה
חוה"מ25גדניאל לביא + ריאן יוסראגיא פורת + ריאן יוסראנדב חיוניעידו פורןמוריה שרגאהדר פחימהדן גורהדר פחימה + דניאל טננבאום
חוה"מ26דגיא פורתיובל לכברג + נדב חיוניעידו פורן + ריאן יוסראמוריה שרגא + ד"ר מיקי רונןניצן גולובינסקי + דניאל לביאהדר פחימהדן גורהדר פחימה + עדן סרוסי
חוה"מ27העידו פורןעמית לב ארי + רנה טנאדן גורדניאל לביאגיא פורת + מרים קוזניץאיתי קציר + מוריה שרגאהדר פחימהנדב חיוני + ריאן יוסראהדר פחימה
חוה"מ28ודן גורמוריה שרגאהדר פחימהעידו פורןהדר פחימה
חוה"מ29שגיא פורת + טל אגאידניאל לביאנדב חיוניהדר פחימהרנה טנא
הושענה רבה30אגיא פורתעידו פורן + עמית לב ארינדב חיונימוריה שרגאהדר פחימההדר פחימה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 18:05 23/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.