שיבוצים ליולי 2021
הרצליהכפר-סבארמת-השרוןהוד-השרוןרעננה
אט"ןאט"ןאט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבבוקרערב
1הנועם יהודה קפ"מיערה אופיר קפ"צ + ליאת שפירודרורי איל + יובל גדנאור קפ"איתי מדיוני קפ"גילי שצלקה קפ"צקארין מושקוביץנועה יוהןעדי ג'רסי + רונית פלגליאור אהרון קפ"אריאל יומטוב קפנועם יהושע קפ"צ + רועי בר קפ"צ 39
2ונועם יהושע קפ"ציערה אופיר קפ"צ + עבד מסארווהרועי בר קפ"צ 39 + דן יונצהאלי הורנצ'יקעידו שפיר + גילי שצלקה קפ"צליאור אהרון קפ"אייל פרטמיטל שרביט קפ"מ
3שיערה אופיר קפ"צליאור אהרון קפ" + יונית ניניואורי לוריא + אריאל כהןגילי שצלקה קפ"צנועם רובינשטיין + נל הנליאלה בלום + ליאת אליאבעלמא סלומוןרועי בר קפ"צ 39
4אליאור אהרון קפ"נועם יהושע קפ"צ + מיטל שרביט קפ"מרננה שטראוס + נועם יהודה קפ"משרה כהן רפו"ח בשיר גרינברג רפו + רועי בר קפ"צ 39אביגיל פינברג + שובל אגשםיערה אופיר קפ"צאריאל יומטוב קפגילי שצלקה קפ"צ + גלעד פרמינגר 17איתי מדיוני קפ"נתנאל נגר
5בנועם יהודה קפ"משרה כהן רפו"ח בשיר גרינברג רפו + תומר אלפסי קפ"צנדב שוקר קפ"צ 4 + ליאור אהרון קפ"נועם יהושע קפ"צ + תבור בן נאה קפ"גילי שצלקה קפ"צרועי בר קפ"צ 39 + עידן שחם ויטוסשובל אגשםאייל דוידזוןיערה אופיר קפ"צ + מיטל שרביט קפ"מ
6גאייל פרטרננה שטראוס + גילי שצלקה קפ"ציערה אופיר קפ"צ + רועי בר קפ"צ 39נועם יהושע קפ"צאביגיל פינברג + נועם יהודה קפ"מאיתי מדיוני קפ" + מיקה צבן קפ"צ 4ליאור אהרון קפ" + גלעד דיקשטיין קעדי ג'רסינתנאל נגריובל גדנאור קפ" + עמית סנדובסקי קמיטל שרביט קפ"מ
7דיערה אופיר קפ"צ + רועי בר קפ"צ 39שיר גרינברג רפו + ליאור אהרון קפ"מיקה צבן קפ"צ 4 + לירי גלזר קפ"צ איתי מדיוני קפ"אביגיל פינברג + נועם יהודה קפ"מקארין מושקוביץנתנאל נגרעדי ג'רסי + תומר אלפסי קפ"צרננה שטראוס + גילי שצלקה קפ"צנועם יהושע קפ"צ + ליאת אליאבשרה כהן רפו"ח ב + נדב שוקר קפ"צ 4
8השרה כהן רפו"ח במיטל שרביט קפ"מ + עלי סולטאנינועם יהושע קפ"צאלון כהן קפ"ע 1קארין מושקוביץגילי שצלקה קפ"צ + יובלדרורי איל + יובל גדנאור קפ"נועם יהודה קפ"מ + יערה אופיר קפ"צאיתי מדיוני קפ" + נועה יוהן
9ואביה חגישובל אגשם + ליאור אהרון קפ"יערה אופיר קפ"צ + אווה מוזוןרועי בר קפ"צ 39 + דן יונצהסגל נעמה + מיטל שרביט קפ"מאוהדאביעד יונצהאלון כהן קפ"ע 1 + תומר כהןנועם יהושע קפ"צ + גלעד דיקשטיין קגילי שצלקה קפ"צ + עמית סנדובסקי קפלג פורת + עומרי גיל
10שתומר אלפסי קפ"צ + אווה מוזוןנדב שוקר קפ"צ 4אורי לוריא + מיקה צבן קפ"צ 4אוהדליאת אליאב + גלעד עזרליאת אליאב + לירי גלזר קפ"צ גלעד דיקשטיין + תמיר זכריהגאיה ברזילי + מאיה הררירועי בר קפ"צ 39איילת ואקנין + עידו שפיר
11אליאור אהרון קפ"שיר גרינברג רפו + תומר אלפסי קפ"צאייל דוידזון + נועה יוהןשרה כהן רפו"ח בגלעד דיקשטיין ק + עמית סנדובסקי קנועם יהודה קפ"מ + תבור בן נאה קפ"רועי בר קפ"צ 39איתי מדיוני קפ" + שי רענןשרה כהן רפו"ח ב + גלעד פרמינגר17אריאל יומטוב קפ + לירי גלזר קפ"צ מיטל שרביט קפ"מ + נדב שוקר קפ"צ 4
12ביערה אופיר קפ"צרננה שטראוסלירי גלזר קפ"צ + מאיר בטיטונועם יהודה קפ"מליאור אהרון קפ" + שיר גרינברג רפונועם יהושע קפ"צ + סמל קפ"צ 38גילי שצלקה קפ"צ + אופיר עבודיטום מאירוביץ' + עדי ג'רסיאיתי מדיוני קפ" + אביגיל פינברגרועי בר קפ"צ 39 + שובל אגשםנועה יוהן + מיטל שרביט קפ"מ
13גאייל פרט + רותם מוררננה שטראוס + שיר גרינברג רפוליאור אהרון קפ" + טום מאירוביץ'שרה כהן רפו"ח באביגיל פינברג + לירי גלזר קפ"צ עמית סנדובסקי ק + רועי בר קפ"צ 39אופיר עבודיאדי גרמן + ליסהקוויט טומי + גלעד דיקשטיין קתבור בן נאה קפ" + אריאל יומטוב קפשרה כהן רפו"ח ב + נועם יהודה קפ"מ
14דליאור אהרון קפ" + גילי שצלקה קפ"צנועם יהודה קפ"מ + שיר גרינברג רפוטום מאירוביץ' + יובל גדנאור קפ"רועי בר קפ"צ 39 + יערה אופיר קפ"צאביגיל פינברג + מיטל שרביט קפ"מרננה שטראוס + שובל אגשםאיתי מדיוני קפ" + תבור בן נאה קפ"אדי גרמןנועם יהושע קפ"צתומר אלפסי קפ"צ + אלון כהן קפ"ע 1
15השרה כהן רפו"ח באריאל יומטוב קפיובל גדנאור קפ" + אורי שגבמיטל שרביט קפ"מ + אוהדנועם יהודה קפ"מ + פאדי חמדאןאורי פישר + קארין מושקוביץאור זלינגרליאור אהרון קפ"איתי מדיוני קפ" + עמית סנדובסקי קעדי ג'רסישרה כהן רפו"ח ב + רועי בר קפ"צ 39
16ורועי בר קפ"צ 39ליאור אהרון קפ" + מיקה צבן קפ"צ 4גילי שצלקה קפ"צתבור בן נאה קפ" + דן יונצהאיתי מדיוני קפ" + אלי הורנצ'יקמיטל שרביט קפ"מ + אוהדמנחם גלאט + ישראל נחמיאסאייל פרט + יערה אופיר קפ"צנועם יהושע קפ"צ + עמית יוספוביץ'
17שגילי שצלקה קפ"צנדב שוקר קפ"צ 4 + ניצן גולדביצקיאיתי דנון קפ"צ + קארין בן שושןאוהדיערה אופיר קפ"צ + מיקה צבן קפ"צ 4מיטל שרביט קפ"מ + נועם רובינשטייןקוראל אלזם + שלי
ט' באב18אשיר גרינברג רפונועם יהושע קפ"צ + תומר כהןליאור אהרון קפ" + סתיו קלפוסמיטל שרביט קפ"מרון ארליך + יסמין זכריהרועי בר קפ"צ 39 + קאיה דנהאור זלינגרגילי שצלקה קפ"צ + יאיר יוליןיערה אופיר קפ"צאיתי מדיוני קפ"איתי מדיוני קפ" + קרים סולטני (על
19בליאור אהרון קפ"אריאל יומטוב קפ + יובל שנקרנועם יהודה קפ"מ + אביגיל פינברגרועי בר קפ"צ 39 + קאיה דנהמיטל שרביט קפ"מ + אור ברויטמןרננה שטראוס + גילי שצלקה קפ"ציערה אופיר קפ"צאיתי רייז + אלון כהן קפ"ע 1נועם יהושע קפ"צאורי שגבאיתי מדיוני קפ"
20גנועם יהודה קפ"מ + אורי שגבאיילת ואקניןעומר מדר + יובל גדנאור קפ"אביגיל פינברגיערה אופיר קפ"צשרה כהן רפו"ח ב
21דנועם יהושע קפ"צנועם יהודה קפ"מרועי בר קפ"צ 39 + עדיליאור אהרון קפ"שיר גרינברג רפו + מאיה בראליערה אופיר קפ"צגילי שצלקה קפ"צ + סמל קפ"צ 38מיטל שרביט קפ"מקרים סולטאני + אלון כהן קפ"ע 1
22הרועי בר קפ"צ 39רננה שטראוס + אור ברויטמןעידו קרבל + גל קינןעידו שפיר + תמיר צזנהאייל פרטדרורי איל + יובל גדנאור קפ"אריאל יומטוב קפשקד כהן פ. צבאי
23ואלי הורנצ'יק + גילי שצלקה קפ"צליאור אהרון קפ"סגל נעמהמיטל שרביט קפ"מ + עומרנועה יוהןליאת אליאבנועם יהושע קפ"צ
טו באב24שליאור אהרון קפ"ליאת שפירו + יובלרועי בר קפ"צ 39מיטל שרביט קפ"מ + אור שראלמיטל שרביט קפ"מ + נועם טורםליאת אליאברועי בר קפ"צ 39 + תמיר צזנהאיתי מדיוני קפ"
25אנועם יהושע קפ"צ + אורי קרגולהשרה כהן רפו"ח ב + עמית יוספוביץ'רועי בר קפ"צ 39 + הדר רזוןגילי שצלקה קפ"צרננה שטראוס + איתי מדיוני קפ"מיטל שרביט קפ"מ + קאיה דנהיערה אופיר קפ"צאריאל יומטוב קפנתנאל נגר + יובל שרעביליאור אהרון קפ"נועם יהודה קפ"מ
26בהדר רזון + שיר גרינברג רפויערה אופיר קפ"צ + קאיה דנהנועם יהושע קפ"צ + נועם יהודה קפ"מאוהד + שרה כהן רפו"ח ברננה שטראוסשיר גרינברג רפושקד כהן פ.צבאית + נתנאל נגרעדי ג'רסימאיר בטיטו + איתי מדיוני קפ"גילי שצלקה קפ"צ + מיטל שרביט קפ"משרה כהן רפו"ח ב + ליאור אהרון קפ"
27גנועם יהודה קפ"מרננה שטראוס + אריאל יומטוב קפליאור אהרון קפ"אביגיל פינברג + יובל גדנאור קפ"מיטל שרביט קפ"מ + נועם רובינשטייןאיתי מדיוני קפ"עדי ג'רסי + אביגיל פינברגנתנאל נגר + אמיתי מוטיגילי שצלקה קפ"צ + רועי בר קפ"צ 39נועם יהושע קפ"צ + בילי כרמלי
28דליאור אהרון קפ"גילי שצלקה קפ"צ + רועי בר קפ"צ 39תומר כהן + שרה כהן רפו"ח בנועם יהודה קפ"ממיטל שרביט קפ"מ + אורי קרגולהקארין מושקוביץ + מאיה בראלנתנאל נגרעדי ג'רסי + בילי כרמלירננה שטראוס + נועם יהושע קפ"צשיר גרינברג רפו + איתי מדיוני קפ"אלון כהן קפ"ע 1
29הליאור אהרון קפ"שיר גרינברג רפויערה אופיר קפ"צרועי בר קפ"צ 39אביגיל פינברג + אריאל יומטוב קפאורי פישר + קארין מושקוביץנועם יהושע קפ"צרננה שטראוס + עדי ג'רסיאיתי מדיוני קפ" + גאיה ברזיליגילי שצלקה קפ"צ + אלון כהן קפ"ע 1יובל גדנאור קפ"
30ויערה אופיר קפ"צליאור אהרון קפ"דור דייןגילי שצלקה קפ"צ + גלעד עזרמיטל שרביט קפ"מאיתי מדיוני קפ"נועם יהושע קפ"צ + אלון כהן קפ"ע 1שילה מייברגרועי בר קפ"צ 39
31שליאת אליאבליאת אליאב + אורי לוריאמיטל שרביט קפ"מ + יסמין זכריהמיטל שרביט קפ"מ + נועם טורם
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:38 26/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.