שיבוצים ליולי 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1בשני שובענועה לחאם + גיא כהןאופיר עבודי + אור גיא טיוטרשיפמן מיכאל + אדם אבושני שובע + אביתר חלא בכירילני קפלן + גיא פלקסמןרפו"ח יוסראארזי שקד + לני קפלן
2גגיא כהן + נאוה אנהנגנועה לחאם + זיו תורןשני שובע + אדם אבואופיר עבודי + עומר ארזי שקד + לני קפלןלני קפלןאלי הורנצ'יק + מנסור סאמר
3דזיו תורןד"ר מיקי רונן + גיא כהןיובל להבעומר אדם אבו + עומרראובן לבטקיןחיים דגן + חיים דגן
4הגיא כהן + גיא פלקסמןגבריאל סגלרפו"ח יוסרא + אדם אבודן גור
5ויוסף פילנט בכיראדם מסארווהדן יונצהדני ברק + סאלח חטיבעומר
6שנועה לחאםנועה לחאםאופיר עבודיעומר עומר שני שובעהדר פחימה
7אשני שובענועה לחאםאור גיא טיוטראוהד טאובכרמלי + אופיר עבודילני קפלןרפו"ח יוסראברק ליבוביץ + לני קפלן
8בנועה לחאם + אורי זילנגררפו"ח יוסראאופיר עבודי + דן (מתנדב חו"ל)אוהד טאוב + עומר בר אורדני קפלןלני קפלןנועה לחאם + נדב חיוני טיוטר
9גארזי שקדלני קפלןיובל לכברגאוהד טאוב + שני שובעאופיר עבודי + עומר רפו"ח יוסראנועה לחאם
10דגיא פלקסמן + עומרולאדי לייקיןנועה לחאםאור גיא טיוטר + אופיר עבודיאוהד טאובאופיר עבודינועה לחאם + בר אשכנזירפו"ח יוסראלני קפלן
11הנועה לחאםאור גיא טיוטר + אדם מסארווהליאור זילברברגאופיר עבודי + גיא פלקסמןעומר בר אורליטל יהודה + אור ברויטמן אביחי בן צרויהרפו"ח יוסרא
12וליאור זילברברג + סיון שלמהטל אגאיסגל נעמה + דני ברקנתנאל קואןאביחי בן צרויה + פילנט יוסף
13שאמיתי מוטילני קפלן + טל אגאישני שובעשני שובע + שקד בסיסשקד ארזינועה לחאםליאור זילברברג
14אלני קפלןנדב חיוני טיוטר + שני שובעלני קפלן + ליאור זילברברגאופיר עבודירפו"ח יוסרא + תמיר צזנהאופיר עבודי + דן (מתנדב חו"ל)אביחי בן צרויהגיא פורתנועה לחאם + גיא פורת
15ברפו"ח יוסרא + עמית לב אריאופיר עבודי + דן (מתנדב חו"ל)אופיר עבודי + עומר נועה לחאם + עירד הימלמןניצן קופיליס + נועה לחאםלני קפלן + ליאור זילברברגשני שובע + עומר מדר
16גאופיר עבודיליאור זילברברג + דניאל פוגטש קפ"לני קפלן + ים קדם קפ"צ 36חזי רוחםרפו"ח יוסרא + עמית לב אריאופיר עבודי + שני ארזשני שובע + גיא פלקסמןנועה לחאם + נדב חיוני טיוטרדני קפלן + עירד הימלמן
17דלני קפלן + גיא פלקסמןיהונתן ליויאן + עירד הימלמןדניאל פוגטש קפ" + ליאור זילברברגאופיר עבודי + עומר שני שובע + קאיה דנה קפ"צ 3עמית לב אריאור גיא טיוטר + נועה לחאםרפו"ח יוסרא + מיו פרמדיקית צב
18השובל אגשםרפו"ח יוסרא + נתנאל ברזילי ק3ליאור זילברברג + ים קדם קפ"צ 36אופיר עבודי + גיא פלקסמןגבריאל פישר + עמית לב ארישני שובע + קאיה דנה ק 36לני קפלןעידן שחם + לני קפלןעדי אריאס
19ונתנאל ברזילי ק3 + אור גיא טיוטר טל אגאי + טל לביאשני שובעליאור זילברברג + אורי קרגולה ק36תמיר צזנהלני קפלןשובל אגשם
20שעומר מדרעומר מדרשני ארז + יאיר יולין קפ"צניצן קופיליסאור גיא טיוטר שני שובעטל אגאי
יז בתמוז21אדניאל פוגטש קפ"נתנאל ברזילי ק3אורי קרגולה ק36נועה יוהן ק 36
22בנתנאל ברזילי ק3עומר בר אור ק36
23גדניאל פוגטש קפ"נטע בן טולילהנועה יוהן ק 36
24דאור גיא טיוטרצור בן שושן ק36עומר בר אור ק36עומר בר אור ק36
25הצור בן שושן ק36קאיה דנה ק 36נועה יוהן ק 36
26וליאת שפירו ק36נועה יוהן ק 36שני ארזאור גיא טיוטר
27שבר סעדהנתנאל קואן
28אים קדם קפ"צ 36צור בן שושן ק36עומר בר אור ק36קאיה דנה ק 36תמיר צזנה
29בים קדם קפ"צ 36צור בן שושן ק36ליאת שפירו ק36אור גיא טיוטר + תמיר צזנה
30גים קדם קפ"צ 36ליאת שפירו ק36נתנאל קואן
31דליאת שפירו ק36
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 15:35 18/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.