שיבוצים לאוגוסט 2017
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
ט' באב1גגאיה אלרוןגאיה אלרון + עמית שקדרוני כהן + נעםאורי שפלןהדר כהןהדר כהן + גיל קליין
2דעמית שקדרוני כהןאורי שפלןלביא טל קרן לוין + גליה סונדרפןגיל קלייןאדראורי שפלן
3הרוני כהןכהן אילןכהן אילןקרן לוין + גליה סונדרפןגיל קלייןגיל קליין + שוןאורי שפלןעמית שקד
4וגאיה אלרון + גליה סונדרפןגל לרנרלביא טל + הדר כהןאביב סולומוןאורן פורן + רוני כהן
5שהדר כהןגאיה אלרון
6אכהן אילןגליה סונדרפןגיל קלייןגיל קליין + הדר כהןאורי שפלן + ליאוראורי שפלן + אביב סולומון
טו באב7בגליה סונדרפןגאיה אלרוןעמית שקדהדר כהן + כרמלירוני כהן + אדר גרשוניגרשוני אדראביב סולומוןנויהאורן פורן
8געמית שקדגליה סונדרפןגאיה אלרון + נדברוחם חזיהדר כהן + יריןהדר כהן + עמית שקד אורן פורןאביב סולומוןרוני כהן + אלון
9דגאיה אלרוןנויה + נדבהדר כהןעמית שקדיריןאורן פורן + יעל בנג'ורוני כהןגליה סונדרפן + אלוןאביב סולומון
10האורי שפלן + אלון הולנדראורי שפלן + גליה סונדרפןגל לרנר + גאיה אלרוןעאבד + עמית שקד אביב סולומוןגיל קליין + ירין ששוןגיל קליין + נדב שועה
11וגליה סונדרפןגיל קליין + חיים דגןעמית שקדאורי שפלן + פיורסט שוןעיראקי תייסיר + עינאש נורנדב שועהאביה חגי + רוני כהן
12שחמדאן פאדיבנג'ו יעלמנסור מילאד + עאבדכהן אילןכהן אילן
13אאלון הולנדרשלמה סיון + גליה סונדרפןארד עמית + עמית שקדלוי גיל + ירין ששוןרביד + ירין ששוןנדב שועהרוני כהןרוני כהן + כהן אילן
14בעמית שקדאלון הולנדרגליה סונדרפן + נדב שועהתומר רייטרוני כהן + בוהק ענברירין ששוןעמית שקד
15גגליה סונדרפן + נדב שועהזאקאלון הולנדר + תומר רייטרוני כהןעמית שקדעמית שקדטליהנדב שועה + נויה
16דאלון הולנדרגליה סונדרפןנדב שועה עמית שקדגיל קלייןכריםנדב שועה + נויהרוני כהןאורי שפלן
17הנדב שועהגיל קליין + חיים דגןדודו מור + שי אורי שפלן + רבידאורי שפלןאלון הולנדרגליה סונדרפן
18וגיל קלייןעמית שקד + נדב שועההרצליה נועראורי שפלןלבטקין ראובן + אלון הולנדרמנסור מילאד + ג'אן עדןירין ששון
19שג'אן עדן + זאקלביא טל
20אורסס ליהיא + זאקהרצליה נוער
21בדני קפלן
22גד"ר גל קנטור + אבישג
23דעאבד
24הגיל קלייןגיל קלייןעמית שקד עמית שקד
25ו
26ש
27אגרין רבקה
28בעאבדדני קפלן
29ג
30דעאבד
31ה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 20:54 17/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.