שיבוצים לאוקטובר 2021
הרצליהכפר-סבארמת-השרוןהרצליה-מערברמת-החייל
אט"ןאט"ןאט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבבוקרערב
1ומני שלום*2ליאור אהרון קפ"תמיר צזנהדן יונצהיובל רענן + רועי בר קפ"צ 39איתי מדיוני קפ"אריאל יומטוב קפ
2שתמר בן דודאורי לוריארועי בר קפ"צ 39פנטל פיני + ניצן גולובינסקיאיתי מדיוני קפ"רינה זקסמאיה בראל + אור שראלתמיר צזנה + נתנאל קואן
3אאלון כהן קפ"ע 1נועם יהודה קפ"מ + שלמה סיוןמיטל שרביט קפ"מאיתי מדיוני קפ"עידו קרבלפז גוטמןאנט קרמר + יסמין זכריה
4בתומר מזוראריאל יומטוב קפאלון כהן קפ"ע 1רועי בר קפ"צ 39ליאור אהרון קפ"איתי מדיוני קפ"עידו סגל קפ"צ 3מיטל שרביט קפ"מנועם יהודה קפ"מ
5גאריאל יומטוב קפליאור אהרון קפ"איתי מדיוני קפ"נועם יהודה קפ"מ + חיים דגןנועם טורם + נועה יוהן עידו סגל קפ"צ 3רועי בר קפ"צ 39מיטל שרביט קפ"מיובל גדנאור קפ"
6דליאור אהרון קפ"אווה מוזון + עדי ג'רסיעידו סגל קפ"צ 3מיטל שרביט קפ"משלי צ'רניאק + רועי בר קפ"צ 39עדי ג'רסי + נועה יוהן יובל גדנאור קפ" + תומר כהןאיתי מדיוני קפ"נועם יהודה קפ"מנועם יהודה קפ"מ
7העידו סגל קפ"צ 3ליאור אהרון קפ" + עידן שחם ויטוסרועי בר קפ"צ 39אריאל יומטוב קפ + קאיה דנהאורי שגבאורי שגב + סתיו קלפוסטום מאירוביץ'איתי מדיוני קפ"פלג + מיקה נועה יוהן
8ומני שלוםרועי בר קפ"צ 39אורי פישר + דן יונצהסגל נעמהאוהד + נועם רובינשטייןעידו סגל קפ"צ 3 + מיכל גולן
9שעומרי דפנהאוהדאלה בלום + אוהדתומר כהןעידו שפיר + ליאור אהרון קפ"איילת ואקנין + יסמין זכריה
10אאלון כהן קפ"ע 1נועם יהודה קפ"מאוהד + נועה יוהןנועה יוהןשלמה שץשובל אגשםנועה סעדמיטל שרביט קפ"מ
11במיטל שרביט קפ"מאלון כהן קפ"ע 1רופאעדי ג'רסיעידו סגל קפ"צ 3בן שפיררועי בר קפ"צ 39נועם יהודה קפ"מ
12גמיטל שרביט קפ"מליאור אהרון קפ"נועם יהודה קפ"מ + לידור ואדעירועי בר קפ"צ 39 + נתנאל קואןנועה יוהן עדי ג'רסייובל גדנאור קפ"בן שפיראריאל יומטוב קפ + מיקה חיילתעידו סגל קפ"צ 3 + נועם טורם
13דליאור אהרון קפ"רועי בר קפ"צ 39עידו סגל קפ"צ 3נועם רובינשטייןבן שפירנועם יהודה קפ"ממיטל שרביט קפ"מ
14הליאור אהרון קפ" + עידן שחם ויטוסאיתי מדיוני קפ" + נועם יהושע ד''ר איתי להב + מורן שמעיהעידו סגל קפ"צ 3 + אורי פישראריאל יומטוב קפדרורי איל + יובל גדנאור קפ"בן שפיר + נועם יהודה קפ"ממיטל שרביט קפ"מ + קאיה דנהרועי בר קפ"צ 39
15ואיתי מדיוני קפ" + אריק רומריוסליאור אהרון קפ" + און להבגאיה ברזילי + יובל רענןשובל אגשם + דן יונצהעידו סגל קפ"צ 3אוהד + צביאורי שגב + ראובן לבטקיןרועי בר קפ"צ 39איילת ואקנין + גלעד עזר
16שליאור + תמר בן דודשילה מייברגאוהדאלה בלוםשי חדד + אנסטסיה טגדג'ייעדן אלעד + מעיין אופנהיימרנל הנלי + ניריסמין זכריה + עומרי גיל
17אליאור אהרון קפ"שקד כהן + איתי מדיוני קפ"איתי מדיוני קפ"גל קינןנועם יהודה קפ"מ + אוהדרעות אליס + ליאת אליאבהדר שמעוני + רועי בר קפ"צ 39עידו סגל קפ"צ 3 + קאיה דנהמיטל שרביט קפ"מ
18באלון כהן קפ"ע 1נועם יהודה קפ"מיובל לוישובל אגשםמיטל שרביט קפ"מ + הדר שמעוני
19געידו סגל קפ"צ 3ליאור אהרון קפ" + הדר רזוןאריאל יומטוב קפרועי בר קפ"צ 39ליאת אליאב + יסמין זכריהיובל גדנאור קפ"הדר שמעוני + נועה סעדנועם יהודה קפ"מ
20דעידו סגל קפ"צ 3 + יובל לויאווה מוזוןליאת אליאבמיטל שרביט קפ"מנתנאל קואן + תמיר זכריהעדי ג'רסיאמיתי מוטיהדר שמעוניאון להבנועם יהודה קפ"מרועי בר קפ"צ 39
21האריאל יומטוב קפדרורי איל + יובל גדנאור קפ"רועי בר קפ"צ 39נועם יהודה קפ"מיובל הנדלאלון כהן קפ"ע 1עידו סגל קפ"צ 3מיטל שרביט קפ"מ + תומר כהןאיתי מדיוני קפ"
22ורועי בר קפ"צ 39דן יונצהסגל נעמהתמיר צזנה + נתנאל קואןעידו סגל קפ"צ 3איתי מדיוני קפ"גאיה ברזילי
23שתומר כהן פ.צבאיאורי לוריאנועם רובינשטיין + נל הנליעומרי גילליאור אהרון קפ"מאיה בראל + יובל רענן
24אמיטל שרביט קפ"מחאלד שלאביהאיתי מדיוני קפ"אלון כהן קפ"ע 1ליאת אליאב + אוהדאנט קרמר + נועם יהודה קפ"מ
25ביובל לוי + בילי כרמליאוהדאבי מוגרבי + תמר בן דוד
26גאריאל יומטוב קפנועם טורםעדי ג'רסייובל גדנאור קפ"רוני גיאתנועם יהודה קפ"מ
27דאלון כהן קפ"ע 1נועם יהודה קפ"מ + און להבליאת אליאב + אוהדעדי ג'רסיעמית יוספוביץ'מיטל שרביט קפ"משובל אגשם
28האריאל יומטוב קפיערה אופירליאת אליאב + אוהדנועם יהודה קפ"מאיתי מדיוני קפ" + אורי פישרעדי ג'רסייובל גדנאור קפ"מיטל שרביט קפ"מעמית יוספוביץ'
29ושובל אגשםיערה אופירגרשון הרשקוביץ + איתי מדיוני קפ"עידו סגל קפ"צ 3יסמין זכריהאיילת ואקנין + נועם רובינשטיין
30שעומרי גיל
31אחנן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 19:59 24/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.