שיבוצים לאוקטובר 2017
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1אד"ר מיקי רונןיוסיאבני נגה + רוני כהןחזן נועה
2בגליה סונדרפןרוני כהן + חאג' יחיא מראםיוסידני קפלן
3גנדב ישועהגליה סונדרפן + גיא אוראבני נגה + אורי שפלןאלון הולנדרחזן נועה + רוני כהןעמית שקד + חאג' יחיא מראםירין ששוןיובל חרדון + נדב שועהגיל קליין
ערב סוכות4דאורי שפלןגיא אור + נדב שועהעמית שקד + אגשם שובלחזן נועה + גליה סונדרפןחאג' יחיא מראםגיל קלייןד"ר מיקי רונןיעל בנג'ו
סוכות5האלון הולנדראלון הולנדרחאג' יחיא מראםירין ששוןסולומון אביב + נדב שועהורסס ליהיא + נדב שועה
חוה"מ6ויובל לכברגאלון הולנדרירין ששוןמנסור מילאד + אלמוג אלנתןעיראקי תייסיר + חאסקיה מוחמד + ירין ששוןאהרון + גאיה אלרוןסולומון אביב + נדב שועהסולומון אביב
חוה"מ7שאלון הולנדרגיא אור + אורי שפלןאבני נגה + אורי שפלןגיל קלייןגיל קלייןסולומון אביבנדב שועה + מרינה
חוה"מ8אאלון הולנדרורסס ליהיא + גליה סונדרפןגיל קלייןרוני כהןאורי שפלןנדב שועהאלון הולנדר
חוה"מ9בגיל קלייןירין ששוןאורי שפלןאלרון גאיה + ורסס ליהיאעמבר שקדאלון הולנדרנדב שועה
חוה"מ10גירין ששוןאלון הולנדר + גליה סונדרפןאלון הולנדר + רועירוני כהןאורי שפלן + חזי בקנדב שועהגיל קלייןגיל קליין + חיים דגן
הושענה רבה11דאבני נגה + ירין ששוןירין ששוןאורי שפלןד"ר מיקי רונן + נדב שועהג'אן עדן + נעמה מטלוןדני קפלןעמבר שקד + רבקה גרין
שמחת תורה12הרוני + אוןבנג'ו יעלאורי שפלן + אביב סולומוןנדב שועהאבני נגה + נדב שועהגיל קליין + חיים דגן
13ואורי שפלן + הרשקוירין ששוןנדב שועהרוחם חזיבן יוסף בר + לבטקין ראובןמנסור מילאד + ג'אן עדןגיל קלייןאלון הולנדרניר + אביב סולומון
14שנדב שועהחמדאן פאדיגרין רבקה + בן יוסף ברבנג'ו יעל + לן מרשקלוביץירין ששון + דנה שגבירין ששון
15ארוני כהן + מתןגליה סונדרפן + בן יוסף בראלון זרמי
16ברונירוני כהןתומר רייטגליה סונדרפןדני קפלן + אלון זרמי
17געמית שקד + צביאלון הולנדראורי שפלןירין ששוןגליה סונדרפן + ניצןתומר רייט + גיל קלייןרוני כהןנדב שועה
18דאורי שפלןגליה סונדרפןירין ששוןגיל קלייןרוני כהן + יאיר הוטרראלון הולנדרנדב שועהעמית שקדגיל קליין
19הירין ששון + ליאתנדב שועה + סיון שלמהאלרון גאיהאלון הולנדר + ד"ר מיקי רונןגליה סונדרפן + לוי גילאורי שפלן + מנסור מילאדגיל קלייןרוני כהן + יעל בלומנטלעמית שקד
20וליאת הרטובגליה סונדרפן + גיא אורבנג'ו יעלאורי שפלן + דני קפלןצבי + נדב שועהעמית שקדירין ששון + גאיה אלרוןאלון הולנדר + דניאל טננבוים
21שג'אן עדן + נדב שועהצביצביאלון הולנדרסולומון אביבג'אן עדן + לביא טל
22אליאורגיל קליין + תומר רייטאלון הולנדרגליה סונדרפן + אגשם שובלאורי שפלן + עודהג'אן עדן + לביא טלנדב שועהעמית שקד
23בגיל קלייןירין ששוןעמית שקדאורי שפלן + יוסירוני כהןתומר רייט + ביביעמית שקד + סער מלולגליה סונדרפןחמדאן פאדי + אלון הולנדר
24געמית שקדירין ששוןגליה סונדרפןאורי שפלן + תומר רייטאלון הולנדררוני כהן + לבטקין ראובןנדב שועה
25דירין ששוןירין ששוןאורי שפלןדני קפלןנדב שועהאלון הולנדר
26הירין ששוןרוני כהןד"ר מיקי רונן + עמית שקדגליה סונדרפןמנסור מילאד + גיל קלייןאלון הולנדרנדב שועהאורי שפלן + ורסס ליהיא
27ועמית שקדגליה סונדרפןנדב שועהגיל קלייןרוני כהן + גיא אוראורי שפלןאלון הולנדרירין ששון
28שנדב שועהדהרי אמירנדב שועהירין ששון
29ארוני כהןגליה סונדרפן
30ברוני כהןגליה סונדרפןדני קפלן
31גגליה סונדרפןרוני כהן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:34 22/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.