שיבוצים למרץ 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1ורועי לבנטר + הדר כהן פ. צבאידניאל טננבאום + רבקה גריןאתי יערי + מירי קוזניץשגב בן דודטל לביאטל לביא
2שרבקה גריןשגב בן דוד + אלון זרמיחיים דגןדני קפלן
3אנדב שועה + רפו"ח יוסראאדאם טיוטר + קוראל אלזםגיא פורתדני קפלן + גבי רוטש
4בהדס טיוטרהדס טיוטר + ליאל גולדאמיר נמיוט + רפו"ח יוסראאדאם מסארווה טיאמיר נמיוטאריאל יוסף טיוט
5גהדס טיוטר + אהרון פנקובררפו"ח יוסרא + גאיה אלרון טיוטהדר פחימה + שקד כהןדני קפלן + אדאם מסארווה טי
6דגאיה אלרון טיוטד"ר מיקי רונן + עידו פורןאדאם טיוטר + גיא פלקסמןרפו"ח יוסראמיו פרמדיקית צב + עמית שקד
7הקוראל אלזםהדס טיוטרהדס טיוטר + עידו פורןרפו"ח יוסרא + דניאל לביארז לויאיתי מדרוני + אדאם מסארווה טי
8ועידו פורןעמית לב אריטל אגאי + עדן סרוסיניב רוזנטלנעמה ברק סגל + דני ברקכרמלי + בר סעדהאיתי מדרוני + שובל אגשםדניאל טננבאום + אלון זרמי
9שדני קפלןהדר פחימהבר אשכנזי + תמיר צזנהשני ארז + איתי מדרונירבקה גרין + ישראל צדוק
10אגיא פורת + רפו"ח יוסראמוריה שרגא + דניאל לביאנועם כהן + דניאל לביאאדאם מסארווה טי
11בד"ר מיקי רונן + מוריה שרגארז לויגאיה אלרון טיוט + רפו"ח יוסראאדאם טיוטר + נדב חיוניהדס טיוטר
12גהדס טיוטרנדב חיונירז לוי + עידית לויאדאם מסארווה טי
13דאון להבאון להברז לוימוריה שרגא + נדב שועהרפו"ח יוסראאדאם מסארווה טי
14הרפו"ח יוסראמוריה שרגא + דן גוראדאם טיוטר + רז לוינדב חיוני + אלון הולנדר
15ועמית לב אריטל אגאירז לויאיתמר חוגיאריאל יוסף טיוט
16שגיא פלקסמןנתנאל קואן
17אאדאם טיוטר + הדר כהן פ. צבאיאדאם טיוטר + נועה לחםאיתי מדרוניבארי גרזי + חנה לידמןרפו"ח יוסרא + מוריה פנחסיאלי הורנצ'יק + טל אגאי
18בקוראל אלזם + איתיאדאם מסארווה טיאיתי מדרוני + מוריה שרגאמור דודורז לוירפו"ח יוסראאריאל יוסף
19גאדאם טיוטר + ענבר שווץרפו"ח יוסראאיתי מדרונינדב חיונינדב חיוני
תענית אסתר20דגיא יפהטל אגאירז לוי + יוסירפו"ח יוסרא + סיון שלמהשקד כהןאדאם טיוטר + איתי מדרוניאיתי מדרוני + אלון זרמי
פורים21העמית לב אריענבר שווץדניאל טננבאוםרפו"ח יוסרא + דן גורשקד בסיסאיתי מדרוני
שושן פורים22ומחמוד אבו ראסעומר בר אורעפרי טופר + נתנאל קואןדני קפלן + גל דויטשררועי לבנטריעל בנג'ו
23שרבקה גרין + לן מרקושוביץתמיר צזנה
24אעומר בר אורעדי אריאס + עמית הירשעדי אריאסאיתי מדרוניאלי הורנצ'יקמשה טובולסקירפו"ח יוסרא
25ברפו"ח יוסראטל אגאירז לויאיתי מדרוני + מיו פרמדיקית צבעידו פורן
26גד"ר מיקי רונן + איתי מדרונירועי לבנטרחזי רוחםעידו פורןרפו"ח יוסרא + יניב לויכטר
27דאיתי מדרוניאיתי מדרונירפו"ח יוסרארותם כהן + גיא פורתברק ליבוביץ + עידו פורן
28הרפו"ח יוסראעידו פורןאיתי מדרוניאיתי קציראון להבאון להב
29ועידו פורןאמיר נמיוט + עמית לב אריטל אגאירז לויאמיר נמיוטנוי שלמה + ניצן קופיליסנעמה ברק סגל + דני ברק
30שאמיר נמיוט + טל אגאינוי שלמהיובל חזן
31א נועם כהן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 15:02 26/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.