שיבוצים לספטמבר 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1אטל אגאיאיתי טורניאנסקי + שון סידגייבעמית לב אריעומררויאל גיא + איתמר חוגיעומר + ים יעקבזוןעידן שחם ויטוסאור גיא טיוטר + עירד הימלמן
2ביובל הנדלאיתי טורניאנסקי + עמית לב ארישון סידגייבים יעקבזון + עומר אסף שמחי + הדר רזוןאיתמר חוגיעירד הימלמןליאור זילברברג + בילי כרמליעידן שחם ויטוס
3גשון סידגייבאיתי טורניאנסקי + עמית לב אריבר בית עדהאיתמר חוגייובל הנדלעומר + ליאור זילברברגעידן שחם ויטוסעירד הימלמןבילי כרמלי + אדם זיד
4דבר בית עדהאיתי טורניאנסקי + עמית לב ארישון סידגייב + דפנה דורניעומר + ים יעקבזוןהדר רזון + אסף שמחייובל הנדל + נדב חיוני טיוטרבילי כרמלי + אדם זידעידן שחם ויטוס + עינבר מלכהברק ליבוביץ + עירד הימלמן
5האיתמר חוגיאיתי טורניאנסקי + בר אשכנזישון סידגייב + עמית לב ארייובל הנדלאסף שמחי + הדר רזוןעירד הימלמןעידן שחם ויטוס + נדב שועהבר בית עדה
6ושון סידגייב + פנחס לוריא בכירליאור זילברברגים יעקבזון + דניאל טננבאוםיובל הנדלהדר רזון + יובל גולדלבילי כרמלי + עומר מדרבר בית עדהסגל נעמה + דני ברק
7שים יעקבזוןבר בית עדה + ענבר מלכהטומי קוויטבילי כרמלייובל הנדל + דניאל טננבאוםעומר מדר + נתנאל קואןטל אגאי + איתמר חוגיעירד הימלמןעידן שחם ויטוס
8אים יעקבזון + ניר בלייכפלדעמית לב ארי + עדי אריאסשון סידגייבבילי כרמלי + אור גיא טיוטראיתמר חוגי + גלי סופר טיוטרכרמלי + יובל הנדלעידן שחם ויטוסרוי צורלי + הדר רזוןעירד הימלמן + אלון זרמי
9בשון סידגייבעמית לב אריבר בית עדהכרמלי + יובל הנדלאיתמר חוגי + תמר גורדוןליאור זילברברג + עומר מדרעירד הימלמןרוי צורלי + עידן שחם ויטוסים יעקבזון
10גבר בית עדהעמית לב ארישון סידגייבהדר רזוןיובל הנדל + תמר גורדוןעומר + בילי כרמליים יעקבזוןרוי צורלי + עירד הימלמןעידן שחם ויטוס
11דשון סידגייבעמית לב ארידני קפלן + הדר רזוןעומר + בילי כרמליאיתמר חוגי + תמר גורדוןליאור זילברברגעידן שחם ויטוסרוי צורלי + בר בית עדהים יעקבזון
12ההדר רזוןעמית לב אריים יעקבזוןעירד הימלמןיובל הנדלבילי כרמליעידן שחם ויטוסאביחי בן צרויה + רוי צורליאביחי בן צרויה
13ושון סידגייבטומי קוויטמיקי להב + בר בית עדהבילי כרמליליאור זילברברגתמיר צזנה + יובל הנדלעירד הימלמןאביחי בן צרויהאיתמר חוגי
14שבר בית עדה + מיקי להבהדר רזוןיובל הנדליובל הנדלניצן קופיליסנתנאל קואן + עירד הימלמןאיתמר חוגי
15אבילי כרמליהדר פחימהעמית לב אריעירד הימלמןיהונתן ליויאן + יובל גולדלליאור זילברברגאיתמר חוגינעמה זיידנברגעידן שחם ויטוס
16בבר בית עדהעמית לב ארישון סידגייבים יעקבזוןאמיר נמיוט + הדר רזוןיובל הנדלעידן שחם ויטוסעירד הימלמן + נעמה זיידנברגבילי כרמלי
17גשון סידגייבים יעקבזוןטומי קוויטיובל הנדל + סיגל שטיינפלדעמית לב אריעומר + איתמר חוגיבילי כרמליאביחי בן צרויה + און להבעירד הימלמן
18דבילי כרמלישון סידגייבבר בית עדה + שיר גרינברג רפועומר + איתמר חוגיעידן שחם ויטוסיובל הנדל + אלי הורנצ'יקהדר רזוןאביחי בן צרויה + נעמה זיידנברגים יעקבזון + נדב שועה
19הקורן דוידובאביחי בן צרויה + מיטל פדוה פרמדיעמית לב ארי + שיר גרינברג רפודפנה דורני + דני קפלןליאור זילברברגנעמה זיידנברגליאור זילברברג + עינבר מלכה
20וליאור זילברברגפנחס לוריא בכיר + דן יונצהסגל נעמה + דני ברקתמיר צזנה + עומר
21שהדר רזוןבר בית עדה + שיר גרינברג רפוניצן קופיליס
22אהדר רזוןסיגל שטיינפלדשני ארז + עומרעופר רפ
23בעופר רפעומר
24געופר רפדניאל לביאעומרהדר כהן פרמדיקי
25דדניאל לביאעומר עופר רפ
26הדניאל לביאעופר רפ
27וטומי קוויט
28שתמיר צזנה
ראש השנה29אבר סעדה
ראש השנה30בנתנאל קואן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:30 18/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.