שיבוצים לינואר 2020
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1דטל אגאידפנה דורני + אביטל מרצבחנועם טוויגמאיר גרוסמן
2הקורן דוידובליאור זילברברגנועם טוויגדניאל טננבאום
3וגרשון הרשקוביץנעה בארידני ברקעומר + צביקוויט טומי
4שנועה וילף + אורי משאליעומר + צבינתנאל קואןתמיר צזנה
5אליאור זילברברגלני קפלן + נועה בארישיר דוארי + נתנאל ולדעומר
6ברז רייפמןעומרגילה יוסף + מנחם גלטיותם
עשרה בטבת7גמיכל + מיכלליאור זילברברגשיר מורןיאיר הוטרריותםעומרקורן דוידוב
8דאיתי מדרוניעומר מדרעומרגילה יוסףשיר דואריקורן דוידוב
9הקוויט טומי + נועם כהןיותם + קורן דוידובנועם טוויג
10וטל אגאישניר הוד + נועה לחאםגלעד דיקשטייןסגל נעמה + דני ברקתומר גרבינר + רועי זהבישובל אגשםקוויט טומידניאל טננבאום + אדם זיד
11שאורי משאלירונית קנפו + נועם טוויגנועם טוויגבר סעדהשני ארזיונית ניניודניאל טננבאום
12אאמיתי מוטי + רז יצהרייאיר הוטררשחר מרגליתעומר מדר + עמית לב אריאילן מועלם×2
13בעמית לב אריעומר מדרשחר מרגליתהדר כהן פרמדיקי
14גמאיה שכטרעומראפיר בר און + עמית לב אריניצן קופיליס + עומר מדר
15דברוך גרנביץ'נוי עמרעומר מדר + אופירשחר מרגלית + עמית לב ארי
16הנוי עמרעמית לב ארי + שחר מרגליתיובל לכברג + רז רייפמןאפיר בר און + נועה פרמדיקית צתמיר צזנה + אנסטסיה טדג'ייבקוויט טומי + דניאל טננבאום
17ונועה בארידן יונצה + אלון כרמליניצן קופיליסנתנאל קואן + תומר גרבינרשובל אגשםטומי קוויטקוראל אלזם
18שקוויט טומיעומר מדראנסטסיהתמיר צזנה + נל הנלירבקה (קפ"ע 11)אורי משאלי
19אעומר מדרגלט מנחם מנדל
20בעומר מדרפרא' שרון + נדב שוקר
21געמית לב אריפילנט יוסף + תומר גרבינר
22דפרא' שרוןעומר מדראון להב
23הניצן קופיליס + ברק ליבוביץקוויט טומי + און להב
24וסגל נעמהתמיר צזנה + נתנאל קואןקוויט טומי
25שבר סעדה + רועי זהבינועם פריאנטה + ניצן קופיליס
26אעומר מדראון להבאון להב
27בעומר מדרשני ארז
28גד"ר מיקי רונןפילנט יוסף + רועי זהביקוויט טומי
29ד
30הדניאל טננבאום + דרורי איל
31ופז פארינטהתומר גרבינר + נל הנליקוויט טומי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 16:09 17/01
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.