שיבוצים ליוני 2017
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1הזיו מיכאליאורי שפלןגאיה אלרוןלביא טל עיראקי תייסיר + אורן פורןאורן פורןאביב סולומון + גיל קלייןהדר כהן + עמית שקד
2וגאיה אלרוןיניב- שגב דנה + אורי שפלןיוני אלחדףאורן פורןאל- נתן אלמוגאביב סולומוןהדר כהן
3שבנג'ו יעלבנג'ו יעל + יניב-דנה שגבחיים דגןהדר כהןרבקה + יוני אלחדףגאיה אלרון + אביב סולומון
4אגאיה אלרון + עמית שקדזיו מיכאליאורן פורן + ליאורגל לרנר + גיל קלייןהדר כהןאביב סולומון
5בזיו מיכאליהדר כהןגל לרנרגיל קליין + עמית בראונשטייןגאיה אלרון + עמית שקדאביב סולומון + הרשקוטל דוד + ספיר אילוז
6גהדר כהןגיל קלייןזיו מיכאלי + אלעד דרעיגאיה אלרון + עמית שקדגל לרנר + אורי שפלןאורן פורןאביב סולומון
7דזיו מיכאליזיו מיכאליטל דוד + אלעד דרעי
8הזיו מיכאליגאיה אלרוןגאיה אלרוןאורן פורןאביב סולומוןגל לרנר + שוןהדר כהן + אילת עציוניאורן פורן
9וזיו מיכאליגאיה אלרוןגל לרנרהדר כהןגרין רבקהאורן פורןאביב סולומוןלידור רצון
10שנדב + יריןבנג'ו יעלדניהדר כהן + לביא טל גאיה אלרוןהדר פחימהאביב סולומון
11אעמית שקד + זיו מיכאליעמית הכהן + אורן פורןגאיה אלרוןגיל קליין + אלעד דרעיגל לרנר + עינב פלגאביב סולומוןורסס ליהיא + אורי שפלןאביב סולומון + רגב פתאל
12באורן פורןאורי שפלןזיו מיכאליגל לרנרעינב פלגדני + עמית שקדאביב סולומוןגאיה אלרון + גיל קלייןהדר כהן
13גזיו מיכאליאורן פורןעמית שקדאורי שפלןגל לרנר + עינב פלגהדר כהןאביב סולומון + דוד טלעמית הכהן + גאיה אלרון
14דעמית שקדהרצליה נוערגיל קליין הדר כהן + גיל קלייןגל לרנר + עינב פלגעמית שקד + יוניעמית הכהן + גאיה אלרוןזיו מיכאליאורן פורן + אורי שפלן
15הגיל קלייןעמית הכהן + שלמה סיוןזיו מיכאלי + אורי שפלןעמית שקד + יוסילוי גיל + הדר כהןעיראקי תייסיר + גל לרנראורן פורן + אורי שפלןגאיה אלרון + דוד טלאביב סולומון
16וזיו מיכאליגאיה אלרוןגל לרנרהדר כהן + אלעד דרעיגרין רבקה + לידור רצוןאביב סולומוןאורן פורן
17שגיא גוטלנסקיבנג'ו יעל
18אאביב סולומון + ליאורהדר כהן + סיוןיובל מססה + לוי גילגל לרנרזיו מיכאליאורן פורן
19בהדר כהןגל לרנר + אביה חגיזיו מיכאלי + תומר רייטגאיה אלרון + ישראל נגרגאיה אלרוןאורן פורןאביב סולומון + טיוטורמרינה
20גזיו מיכאליאורן פורןהדר כהןישראל נגרגל לרנר + טל דודאביב סולומון
21דהדר כהןגל לרנר + טל לביאזיו מיכאלירוחם חזי + רזיאל שבחישראל נגראביב סולומוןאורן פורן + יעל בנג'והדר כהן
22הזיו מיכאלילויכטר יניב + יעל בלוךאורן פורןטל מורגישראל נגר + איברהים אבו ראסהדר כהןהדר כהןגאיה אלרון
23ואורן פורןזיו מיכאלי + שובל אגשםגל לרנרמנסור מילאד + הדר כהןלביא טל + בנג'ו יעלגאיה אלרוןאביב סולומון + אלון
24שGivon Asafדניאל שילהמרינה + בנג'ו יעל
25אכהן אילןהדר כהן + לויכטר יניבזיו מיכאלימאיר + אהרוןרגב פתאל + גל לרנרגאיה אלרון + אבישי אברמסוןאורן פורןאביב סולומון
26בזיו מיכאליאורן פורןגאיה אלרוןעדי שמולביץגל לרנראביב סולומוןהדר כהן + דוד טלדני + אורית גורגוב
27גאורן פורןאביב סולומוןגאיה אלרוןגל לרנרכהן אילן + דניאל גופריהדר כהן + גיא כהןזיו מיכאלי
28דגאיה אלרוןזיו מיכאליכהן אילןהדר כהןפאדי חמדאן + דותן כץפאדי חמדןאורן פורןאביב סולומון
29הכהן אילןהדר כהןזיו מיכאליאורן פורןגל לרנראביב סולומוןגאיה אלרוןאביב סולומון
30וזיו מיכאליהדר כהןכהן אילןגל לרנרגאיה אלרוןדני קפלןאורן פורן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:51 27/06
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.