שיבוצים לינואר 2021
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1ואורי קרגולהיובל רענן + גאיה ברזילידן יונצהאלי הורנצ'יק + ידידיה עמרני מ.נעם שקד + נתנאל קואןאנסטסיה לויצקי
2שיובל לויעידן דור + גאיה פלדנל הנלי + גיא רוןשיר גרינברג רפו + חירי חשבמרזוק מסארווה
3אאורי קרגולה + טום מאירוביץ'אביגיל פינברג קיובל הנדל + רננה שטראוסשיראל פופקין קפיובל שנקר
4באביגיל פינברג קאייל פרט + אוהדשיראל פופקין קפרננה שטראוס
5גאביגיל פינברג קדור דייןלידור ואדעי + ידידיה עמרני מ.אייל פרט + אדוה עציץאייל פרטשיראל פופקין קפ
6דשיראל פופקין קפרננה שטראוסקארין מושקוביץטום מאירוביץ'אליהו שמחון
7האביגיל פינברג ק + מיקה אינדיקצירננה שטראוס + רומי שירוםשיראל פופקין קפאורי פישר + נעם שקדטום מאירוביץ' + עידן שחם ויטוסגלעד דיקשטיין
8וסגל נעמה + גאיה ברזילישיר מורןדן יונצה + אלון כרמליאלי הורנצ'יק + ידידיה עמרני מ.אוהד טום מאירוביץ' + דרור לדרמן
9שזהראןנועה יוהןאוהד יעל קרן + נל הנלישני לבנוב + תמר בן דודיובל לוי
10אנועה יוהן + יאיר יוליןשיראל פופקין קפ + שרה כהן רפו"חרננה שטראוס + תומר מזוראייל פרט + אוהדטום מאירוביץ'
11באביגיל פינברג קרננה שטראוס + רומי שירוםאוהד שיראל פופקין קפשיראל טבנס + תומר גרבינריובל לוי
12גרננה שטראוסעידן דור + גאיה פלדשיראל פופקין קפ + אופיר עבודישיראל טבנס + חגי שטופרידידיה עמרני מ.
13דרננה שטראוס + אוהדשיראל פופקין קפקארין מושקוביץ + תומר גרבינריאיר כהןאייל פרט
14האביגיל פינברג ק + יאנה זלטיןאייל פרטהדר רזון + עידן שחם ויטוסרננה שטראוסשיראל פופקין קפ + ליאת שפירו ליאת שפירו + אורי קרגולהטום מאירוביץ'
15ואורי קרגולהדור דיין + נועה יוהןדן יונצהאלי הורנצ'יק + ידידיה עמרני מ.נעם שקד + שני לבנובגיא קרוסינקר
16שנל הנלי + תמר בן דודאיתי בראגנדב שוקרפז פארינטה + אנסטסיהגיא קרוסינקרגלעד דיקשטיין + גאיה ברזילירועי קופמן + גיא רון
17אאביגיל פינברג ק + אייל פרטטום מאירוביץ'אליהו שמחון רננה שטראוסאוהד + נתיבילי כרמלי + הדר רזוןיובל שנקר + טומי קוויט
18באייל פרטאביגיל פינברג ק + רועי קופמןעידן דור + טום מאירוביץ'אוהד רננה שטראוסשיראל טבנסשני שובעאליהו שמחון
19גטום מאירוביץ' + דור דייןידידיה עמרני מ. + רועי קופמןאביגיל פינברג קאייל פרט
20דרננה שטראוסאביגיל פינברג ק + רועי קופמןאייל פרטטום מאירוביץ' + אוהד
21האביגיל פינברג ק + נועה יוהןנעם שקד + עירד הימלמןרננה שטראוסאוהדמיקה אינדיקצי + עידן שחם ויטוסאייל פרט
22וסגל נעמהנועה באריאלון כרמלי + עידן שרייבראלי הורנצ'יק + ידידיה עמרני מ.ניצן קופיליס + אנסטסיה טנגיבהקוויט טומיגלעד דיקשטיין
23שאורי לוריא + אנסטסיהגאיה פלדרועי קופמןנעם שקד + נדב שוקרנועה יוהן יובל לוי
24אנועה יוהן + אייל פרטרננה שטראוסאביגיל פינברגאוהד טום מאירוביץ'
25באביגיל פינברגטום מאירוביץ'אוהדרננה שטראוסאליהו שמחון
26גרננה שטראוס טום מאירוביץ'אייל פרטאביגיל פינברגנתנאל נגרידידיה עמרני מ.
27דטום מאירוביץ'אביגיל פינברגנתנאל נגררננה שטראוסקוויט טומי + אליהו שמחון
טו בשבט28האביגיל פינברגרננה שטראוסאורי פישרטום מאירוביץ'
29ואלי הורנצ'יק + ידידיה עמרני מ.ניצן קופיליס
30שקוויט טומי
31א
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:36 21/01
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.