שיבוצים לפברואר 2020
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1שרז רייפמן + עומר מדרבנג'ו יעל + נועה וילףיובל קריספין + נעם שקדיוסי שוסטר + נתן מסמיאביחי מלכהשובל אגשם
2אליהיא ורססליהיא ורססאופיר עבודיצחי כהן + שני ארז
3בעמית לב ארי + רוני שמשרז רייפמן + ליהיא ורססנועם אלקייםצחי כהןמנחם גלט
4גרוני שמש + עמית לב ארימאיה שכטרפילנט יוסף + צחי כהןריאן יוסראליהיא ורססזרמי אלון
5דיהונתן ליויאןרז ורנבין + אביחי בן צרויהאופיר עבודינועם אלקייםצחי כהן + יובל הנדליהונתן גולדברג
6האופיר עבודי + שני שובעליהיא ורסס + עמית לב אריטומי קוויט + מיקי להביובל הנדלנועם אלקיים + הדר רזוןברק ליבוביץ + ניצן קופיליסאון להב + נועם טוויגאון להב
7וראובן לבטקיןבילי כרמליתום מאירוביץ'דן יונצה + נתנאל ולדשלמה סיוןלורה קמיל + נדב שוקרגיא פלקסמן + נועם אלקייםקוויט טומי
8שנועה בארי + יהונתן גולדברגאוראל אברמובחגי שטופר + תמיר צזנהארזי שקדקוויט טומי
9אאופיר עבודי + שני שובערז רייפמן + ראובן לבטקיןיוסרא ריאןתמר מסמי + עמית לב אריהדר רזון + בר בית עדה
טו בשבט10בנועם טוויגעומרגיא דוידוביץ'עומר מדר + אביחי בן צרויהטל אגאי
11גטומי קוויטעומר מדראדיר יפתעומר מדר
12דברוך גרנביץעומר מדראדיר יפת + רונית פלגנועם טוויגלני קפלן
13העדי אריאסעידן שחם ויטוסמנחם גלטחסן + עמית לב אריטומי קוויט + יובל קריספיןדניאל טננבאום + טומי קוויט
14ודני ברק + נעמה ברק סגלאנסטסיה טדג'ייב + שני לבנובנתנאל ולדקוויט טומי + עידן שחם ויטוס
15שעומר מדרפז פארינטה + תמיר צזנהשני ארז + מאיה מי רז
16אנתנאל ולדעומר מדר + עמית לב אריאון להב
17ברועי סליקימלמןעומר מדראיתי מדרונירוני כץ + עומר מדרפלג אייזנר
18געמית לב אריעומר מדרקורן דוידובאנסטסיה טדג'ייב + ליאור זילברברגטל אגאי
19דבר בית עדהליאור זילברברגהדר פחימהניצן אורןגדי סימוביץ'
20הבר בית עדהעמית לב אריאור זלינגראדוה עציץקוויט טומי + נועם כהן
21ורבקה גריןאביחי בן צרויהמיה גולדברג + נועם שקדרועי זהבי + צביקוויט טומי
22שרז רייפמן + תום מאירוביץ'צבי + ויטהשני לבנוב + נדב שוקרליאור יאנג + יובל קריספיןאנה גורפונג
23אשני שובע + תומר מזוראדם פנקיןליאור זילברברגעירד הימלמן + בר בית עדהעמית לב ארי + רואי לוריאעמית הירש + לירון קורעמית הירש + יובל הנדל
24בליאור זילברברגאדם פנקיןרז רייפמןיאיר הוטררעמית לב ארי + רונית פלגאוראל אברמוב + רואי לוריאאסראא מסארוילירון קור + גבי רוטש
25גאדם פנקין + גבי רוטשאילן פירוטיןגיא רון + רואי לוריאיניב לויכטרלירון קור + יוסרא ריאןצוות מלא
26דאדם פנקיןעומר מדרעטר לויעומר מדר + רואי לוריאלירון קורקוויט טומי + לני קפלן
27האדם פנקין + אמיר נמיוטמיקי להבעומר מדראילן פירוטין + אמיר נמיוטלורה קמיל + רואי לוריאלירון קור + הדר רזון
28וגלעד דיקשטייןנתנאל ולדסגל נעמה + יוסרא ריאןמיקה גבעול + תומר גרבינרקוויט טומי + אנסטסיה לביצקי
29שיהונתן גולדברגיהונתן גולדברגיובל אמיתי + הילה שהלהנל הנלי + נעם פרינטהאנה גורפונג
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:49 24/02
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.