שיבוצים למרץ 2018
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
פורים1הגל א + אלון הולנדרהדר כהן + נוי קרקונוי ניסים + עמית ארד
שושן פורים2ועדן סרוסי + נעה רגבנוי ניסיםנדב שועהצבירועי לבנטר + שקד ממןדניאל טננבאום + נוי קרקו
3שיונתן ליויאןצביצבינוי קרקורבקה גרין
4איונתן ליויאןגל א + גליה סונדרפןדניאל גפרי + עומר אשלבן יוסף בר + לידור ואדעילידור ואדעי + נעה ווילףרוני כהןקוראל אלזם + תמר זילברברג
5בדניאל גפריגל א + גליה סונדרפןטל אגאי + זק אלכסד"ר מיקי רונןלידור ואדעי + כרים סלאמהיונתן ליויאן + רוני כהןאלון זרמי + שקד ממן
6גגל א + און להבגל א + קוראל אלזםדניאל גפרי + גליה סונדרפןיונתן ליויאןנוי קרקו + רוני כהןטל אגאי + דני קפלן
7דגל א + גליה סונדרפןנוי ניסים + טל אגאייונתן ליויאןנועם ליפשסדניאל גפרינוי קרקושקד ממן
8הנוי קרקו + גליה סונדרפןדניאל גפרידור סחרוףואהיל עאבדיונתן ליויאן + נוי ניסים
9ונוי קרקוליאל גולד + זק אלכסיונתן ליויאן + נעה רגבאלון כרמלישובל אגשםטל לביא + חירי חשביונתן ליויאןדניאל טננבאום + רועי לבנטר
10שיונתן ליויאןרועי לבנטר + רותם נבוןנוי ניסים + רנה טנאנוי קרקו + בן מינסדני קפלןליאל גולדאלון זרמי + טל אגאי
11אדניאל גפרינועה רגבנוי קרקוגבריאל בלר + דניאל גפרייונתן ליויאן + מוחמד עודהנוי קרקו + רועי כהן
12באלון גרינבאום + דניאל גפריטל אגאייונתן ליויאןד"ר מיקי רונן + רועי כהןדני קפלן + נתנאל אביבנוי קרקואלרון גאיה + שקד ממן
13גיונתן ליויאן + גבריאל בלרעינבר מלכהיאיר הוטרר + דנית שחר וייצמןנוי קרקו + אלון גרינבאוםדניאל גפרירועי כהןכרים סלאמה + יעל בלומנטל
14דרועי כהן + איתי גבאיטל אגאידניאל גפריאברהם בלילטיגיא גוטלנסקייעל בלומנטלגל דויטשר
15האלון גרינבאוםדניאל גפרי + רועי לבנטראלון הולנדר + אברהם בלילטיגל דויטשר + איתי גבאי
16ודניאל גפרישובל אגשםשובל אגשם + ניצן גולובינסקייונתן ליויאןדני קפלןתמר גרסיאלדניאל טננבאום
17שליאל גולדרנה טנא + רבקה גריןיונתן ליויאןעידו גרינשטייןטל אגאינוי קרקו + אלון זרמי
18ארועי כהן + מיטל פדוהקוראל אלזםדניאל גפרי + נמיוטנוי קרקונוי קרקונמיוטעינבר מלכה
19באלון גרינבאום + נגה אבניטל אגאיד"ר מיקי רונן + אור גיאיונתן ליויאןרועי כהן + נועה חזןדניאל גפרי
20גרועי כהןנגה אבני + עומר אשליונתן ליויאןנועה חזןדניאל גפריאלון גרינבאוםנוי קרקו
21דנגה אבניאלון גרינבאוםטל אגאינועה חזןרועי כהןדניאל גפרינוי קרקויונתן ליויאןנועה חזן
22הנגה אבני + נוי ניסיםדניאל גפריעודה + עודהדני קפלןאלון גרינבאום
23ונגה אבניליאל גולדקוראל אלזםדניאל גפרינועה חזןנוי קרקו + גל דויטשרדניאל טננבאום
שבת הגדול24שנועה רגביעל מרגינועה חזןאלון זרמישקד ממן
25אנגה אבנינוי קרקו + שובל אגשםנועה חזןדניאל גפרייונתן ליויאן + יובל לכברג
26בנוי קרקונגה אבנידניאל גפרידניאל גפריד"ר מיקי רונן + נועה חזןדני קפלןיונתן ליויאןיונתן ליויאן
27גדניאל גפרינגה אבנייונתן ליויאןנוי קרקו
28דנגה אבנינועה חזןדניאל גפרינוי קרקו
29הנועה חזןנגה אבנייונתן ליויאןדניאל גפרידני קפלןנוי קרקונועה חזן
ערב פסח30ויונתן ליויאןנועה חזן
פסח31שנגה אבנינועה חזן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:44 18/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.