שיבוצים לפברואר 2015
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1איחיאל ג'ימאני
2באורי קיציס
3גאורי קיציס
טו בשבט4דנחימובסקי רחל
5האבו ואסל רמי הילה פרידמן רמי אבו ואסל + שחר ארד
6ואבו ואסל רמי אילן אלימירון סקופ + ליטל יהודיעל ביביסלע אוהדשפרלינג נועהתום בן עמי + נעם נקסוןאור קדר
7שיעקובס אליהניסני רומישחר ארד + תמר פרידמן פרידמן תמר ספיר מזרחי + אורי קיציס
8א
9בקנת דנה
10גקסלר ניקולמאיה בליזובסקיטל קורן קלוזנר
11דנחימובסקי רחל
12הקדר אורקנת דנה
13וסקופ מירוןאלי אילן + נעמי פלברגסלע אוהדיצחקוב דריהנעם נקסון + מיקי בירקן
14שבנעמי תומרשבתאי רונימירון סקופ + נגה אפקהאוסלר נעה יואלי דניאלשחר ארד
15א
16בקימרון שירה
17גארד שחרנחימובסקי רחלטל קורן קלוזנר + אלי אילן
18ד
19ההאוסלר נעה מיכאלי מאירוני שבתאי + נועה שפרלינג
20וסקופ מירוןאלי אילן + ליטל יהודנגה אפקיצחקוב דריהליטל יהוד + נעם נקסון
21שיעקובס אליהמאיה בליזובסקי נעם נקסון + דריה יצחקוב גל מויאלפרידמן תמר רוני שבתאי + אורי קיציס
22א
23ב
24גאורי קיציסמאיה בליזובסקירחל נחימובסקי + אלי אילן
25דנחימובסקי רחל
26הקימרון שירהמאיה בליזובסקי
27וסקופ מירוןמאי מיכאלי + ליטל יהודיעקובס אליהעידו ראשוניתום בן עמי + מיקי בירקן
28שמתן אוגלי אל- נתן אלמוגבן-עמי תוםנגה אפק + אליה יעקובס
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 00:31 27/02
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.