שיבוצים לספטמבר 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1ב
2גשירה קימרון
3ד
4השיר שניאורסון
5ואוהד סלע
6שיעל ביבי
7א
8ב
9ג
10ד
11ה
12ו
13ש
14א
15ב
16גשיר שניארסון
17דאוהד סלע
18ה
19ואוהד סלע
20שיעל ביבי
21א
22ב
23ג
ראש השנה24ד
ראש השנה25ה
ראש השנה26ו
27ש
צום גדליה28א
29ב
30ג
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 23:49 15/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.