שיבוצים לאוגוסט 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1וקימרון שירהאפק נגה שקד שטיין + ליטל יהודסלע אוהדשבתאי רונימירון סקופ + מיקי בירקן
2שנועה שפרלינג + עידו ראשוני קיציס אורישקד שטיין + מאי זילבר
3אמיקי בירקן + נגה אפקניב שושני + נעה האוסלר
4במאי זילבר + דוד אורלובסקי אל- נתן אלמוגאורי קיציס + סביון כהן
ט' באב5גבנעמי תומרנעה האוסלר
6דאפק נגה תומר בנעמי
7האפק נגה אוהד סלעאביגיל דוידינעה האוסלר
8וקימרון שירה נעמי פלברגאוהד סלעקדר אורבירקן מיקי
9שמתן אוגליאורלובסקי דוד ליטל יהוד + שקד שטייןאל- נתן אלמוגשפרלינג נועהאורי קיציס + סביון כהןשיר שניאורסון
10אתומר בנעמי קיציס אוריאברהם הדרשטיין שקדשבתאי רוני + ראשוני עידושירה קימרון
טו באב11באביגיל דוידידיילי ליטלמיקי בירקן + מאי זילברגל מויאלראשוני עידו נטלי הררי + רוני שבתאי אוהד סלע
12גנובק ריטהשפרלינג נועהליטל יהוד תומר בנעמי עדן שלום סביון כהן
13דאורלובסקי דוד מאי זילבר + ליטל יהודבנעמי תומרבליזובסקי מאיה יחיאל ג'ימאני + הילה פרידמן שיר שניאורסון
14הקיציס אוריאוהד סלע אורלובסקי דוד ניב שושני + רוני שבתאי
15ודנה קנתעידו ראשוני + אורי קיציס סלע אוהדשבתאי רונימאי זילבר + דוד אורלובסקי
16שזילבר מאי נועה שפרלינג + ליטל יהודקורן קלוזנר טלתמר פרידמן + אורי קיציס
17אביבי יעלבירקן מיקינעה האוסלר + ליטל יהודנובק ריטהקיציס אוריאלי אילן + תמר פרידמן
18בליסיצין פולינה בן-עמי תוםאורי קיציס + תמר פרידמןקדר אורקיסמן אריאלרוני שבתאי + אלי אילן
19גאברהם הדרfredman hilaליטל יהוד + נועה שפרלינג גל מויאל מאי זילבר + ירדן הדר
20דגלוזמן דנההאוסלר נעה תמר פרידמן + אורי קיציסאלמוג אל נתן אילן אליעידו ראשוני + תום בן עמי
21הרוני שבתאי + תום בן עמיקימרון שירהשושני ניבנעה האוסלר + נועה שפרלינג
22וקסלר ניקולקיציס אוריאלי אילן + תום בן עמיגל מויאלשפרלינג נועהרוני שבתאי + ליטל יהוד
23שאוגלי מתןפרידמן תמר ניב שושני + תום בן עמי
24אביבי יעלראשוני עידו רוני שבתאי + אלי אילןדוד אורלובסקי + רוני שבתאי
25באוגלי מתן ארד שחר עידו ראשוני + תום בן עמי גלוזמן דנה
26גיעקובס אליהבן-עמי תוםתמר פרידמן + אורי קיציס
27דאוגלי מתןמיכאלי מאי אורי קיציס + הילה פרידמן קסלר ניקולגימאני יחיאלדריה יצחקוב + תום בן עמי
28השניאורסון שיר יהוד ליטל אורי קיציס + נועה שפרלינגגל מויאלמיכאלי מאי שירה קימרון + אלי אילן
29ו
30ש
31אאברהם הדרקיציס אורינעה שפרלינג + מאי מיכאלי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 12:09 19/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.