שיבוצים לנובמבר 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1שתומר בנעמיראשוני עידו אורלובסקי דוד + מיקי בירקןארד שחרנעם נקסון + סתיו יעקובי
2אכהן אדוה
3בגל מויאלנגה אפק
4גליסיצין פולינהקיציס אורישחר ארד
5דגל מויאלמאי זילבר רוטנברג ג׳ואל + רחל נחימובסקי
6השירה קימרון מאי מיכאלי מאי מיכאלי + תום בן עמיאוהד סלע
7ורוטנברג ג׳ואלאמלי אזולאיסלע אוהדבליזובסקי מאיהאור קדר + סביון כהןאלמוג אל-נתן
8שמתן אוגליאורלובסקי דוד רוני שבתאי + נעם נקסוןשפרלינג נועהספיר מזרחי + טל קורן קלוזנר
9אקוטנרפון פולינהיואלי דניאל
10בטל קורן קלוזנר
11גארד שחראלי אילן
12דנחימובסקי רחל
13המתן אוגליראשוני עידו שחר ארד + עידו ראשוני
14וסקופ מירוןאלי אילן + אמלי אזולאי שירה קימרוןנקסון נעםתום בן עמי + עידו ראשוני
15שקיסמן אריאל נגה אפק + שחר ארדגל מויאלתומר בנעמייצחקוב דריהטל קורן קלוזנר + נעה שפרלינג
16איואלי דניאל
17בקימרון שירה
18גאל נתן אלמוגבליזובסקי מאיהרחל נחימובסקי + מאי מיכאלי
19דליסיצין פולינהאזולאי אמלינחימובסקי רחל + כהן סביוןגל מויאל
20ההאוסלר נעה ראשוני עידו שחר ארד + כהן סביון
21וניקול קסלרליטל יהודאמלי אזולאי + ליטל יהודאל- נתן אלמוגמרגלית נטענעם נקסון + עידו ראשוני
22ששפרלינג נועהנעם נקסון + ליטל יהודאלמוג אל נתןשושני ניבשחר ארד + עידו ראשוני
23איעל ביבי
24ב
25גארד שחראלי אילן + אריאל קיסמן
26דאברהם הדראזולאי אמלי
27הגל מויאלאבו ואסל רמישחר ארד + סביון כהן
28ומירון סקופאלי אילן + ליטל יהודקדר אור
29שבנעמי תומריצחקוב דריהדוד אורלובסקי + מירון סקופאל- נתן אלמוגרמי אבו ואסלנועה שפרלינג + ניב שושני
30איואלי דניאל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 18:48 22/11
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.