שיבוצים לאוקטובר 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1ד
2השיר שניאורסוןאוהד סלע
ערב יו"כ3ואוהד סלע
יום כיפור4שיעל ביבי
5א
6ב
7ג
ערב סוכות8דאוהד סלע
סוכות9ה
חוה"מ10ו
חוה"מ11ש
חוה"מ12א
חוה"מ13בתומר בנעמי
חוה"מ14גשירה קימרון
הושענה רבה15דאוהד סלעתומר בנעמי
שמחת תורה16ה
17ותומר בנעמי
18ש
19א
20ב
21ג
22ד
23ה
24ו
25ש
26א
27ב
28ג
29ד
30ה
31ו
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 12:33 18/10
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.