שיבוצים לאפריל 2017
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1ש
2א
3ב
4ג
5ד
6ה
7ו
שבת הגדול8ש
9א
ערב פסח10ב
פסח11ג
חוה"מ12ד
חוה"מ13ה
חוה"מ14ו
חוה"מ15ש
חוה"מ16א
פסח17ב
18ג
19ד
20ה
21ו
22ש
23א
יום השואה24ב
25ג
26ד
27ה
28ו
29ש
30א
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 01:00 25/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.