שיבוצים לינואר 2015
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
עשרה בטבת1האליה יעקובספרידמן תמר
2וסקופ מירוןאלי אילןסלע אוהדמאיה בליזובסקינועה שפרלינגאלמוג אל נתן
3שבנעמי תומרארד שחרתמר פרידמן + נעם נקסון שפרלינג נועה
4אמאיה בליזובסקי
5בקנת דנה
6גגל מויאלאבו ואסל רמי נטע מרגלית + אלי אילן
7דרוטנברג ג׳ואל
8הפולינה ליסיציןפרידמן תמר רמי אבו ואסל + נטע מרגלית
9ויעקובס אליהאבו ואסל רמי מירון סקופ + אלי אילןקדר אורבן-עמי תוםנגה אפקאוהד סלע
10שתומר בנעמייואלי דניאלמירון סקופ + תמר פרידמןיעל ביבימתן + גלמאיה + עידוטל קורן קלונר + נגה אפק
11אמאיה בליזובסקי
12בתמר פרידמן
13גארד שחראלי אילן + רוני שבתאי
14דנחימובסקי רחל
15הנעה האוסלרשבתאי רוניטל קורן קלוזנר + שחר ארד
16וסקופ מירוןאלי אילןאליה יעקובסמאיה בליזובסקינועה שפרלינג + נעם נקסוןגל מויאל
17ששחר ארדנטע מרגלית + מיקי בירקןקיציס אורינועה שפרלינג + טל קורן קלוזנר
18אנועה שפרלינג
19במאי זילבר
20גאל- נתן אלמוגרומי ניסני + שחר ארד
21דקימרון שירהרחל נחימובסקי
22הרמי אבו ואסלמאיה בליזובסקישחר ארד + מאי מיכאליפולינה ליסיצין
23וסקופ מירוןרמי אבו ואסל + אלי אילןיעל ביביאלמוג אל- נתןעידו ראשונינעם נקסון + דניאל יואליאוהד סלע
24שמתן אוגלינקסון נעםמירון סקופ + דוד אורלובסקי בנעמי תומריצחקוב דריהרמי אבו ואסל + נעם נקסון
25אמאיה בליזובסקי
26באוהד סלערומי ניסני
27גאל- נתן אלמוגשבתאי רוניאלי אילן + נטע מרגלית
28דסלע אוהדנחימובסקי רחל
29הנעה האוסלרמיכאלי מאירומי ניסני
30ורוטנברג ג׳ואלמירון סקופ + אלי אילןקדר אורניסני רומינגב אפק + תום בן עמי
31שפרידמן תמר דריה יצחקוב + מיקי בירקןיעקובס אליהאריאל סופר קיסמנגה אפק + דניאל יואלי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 20:12 25/01
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.