שיבוצים לדצמבר 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1ברמי אבו ואסל
2גאלי אילןנטע מרגלית + מאיה בליזובסקי
3ד
4האוהד סלענטע מרגלית
5ואור קדרמירון סקופליטל יהודאליה יעקובסשחר ארדתום בן עמי + מאיה בליזובסקי
6שתומר בנעמי תמר פרידמןנעה האוסלרעידו ראשוני
7אראובן לבטקיןמיכל זורסקי
8ברחל נחימובסקי
9גהשתלמות מתנדבי כפ״ס
10דאליה יעקובסנחימובסקי רחלגל מויאל
11ה
12ויעקובס אליהרמי אבו ואסלסלע אוהדאפק נגה
13שיעל ביבימאיה בליזובסקיאור קדרשפרלינג נועהתמר פרידמן + נגה אפק
14אמאיה בליזובסקי
15בבן-עמי תום
16גגל מויאלדריה יצחקוב
חנוכה17דיעקובס אליההילה פרידמן
חנוכה18הקימרון שירהבן-עמי תום
חנוכה19ואליה יעקובסקיציס אוריאור קדרמאיה בליזובסקיאוהד סלע
חנוכה20שגל מויאלמאיה בליזובסקיאליה יעקובסנטע מרגלית
חנוכה21אבנעמי תומרניסני רומישירה קימרוןישיבה חודשיתיצחק עמרני
חנוכה22ביעקובס אליהרוני שבתאי אוהד סלעאל- נתן אלמוגסתיו יעקובי
חנוכה23גביבי יעלמאיה בליזובסקייעקובס אליהארד שחרשירה + גל
חנוכה24דיעקובס אליהרוטנברג ג׳ואל
25הקנת דנה
26ויעקובס אליהיואלי דניאל
27שיעקובס אליהאבו ואסל רמיניקול קסלרנעם נקסון
28איואלי דניאל
29בקימרון שירהקנת דנה
30גקיציס אורי
31דקנת דנה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:44 21/12
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.