שיבוצים לספטמבר 2014
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1ב
2ג
3ד
4ה
5ו
6ש
7א
8ב
9ג
10ד
11ה
12ו
13ש
14א
15ב
16ג
17ד
18ה
19ו
20ש
21א
22ב
23ג
ראש השנה24ד
ראש השנה25ה
ראש השנה26ו
27ש
צום גדליה28א
29ב
30ג
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:40 01/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.