שיבוצים לאפריל 2015
בוקרערב
הרצליההרצליה
ותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ןותיק\חונךחדש\ותיקStandbyנט"ן
1דבירקן מיקיקימרון שירהכהן רומיאורי קיציס
2הקסלר ניקולאפלבאום לוסיה קיציס אורידורפמן עדייעל ביבי
ערב פסח3ויעקובס אליה פנסו דורוןאוהד סלע
פסח4שבליזובסקי מאיהדור איתיאל- נתן אלמוגבן שפר גיאניקול קסלר
חוה"מ5אביבי יעלקוגן מימי שבתאי רוני
חוה"מ6בארד שחרדורפמן עדיגל מויאלאל- נתן אלמוגאסא אריאלאליה יעקובס
חוה"מ7גדוד אורלובסקיניסני רומימתנדב כפ"ס
חוה"מ8דשילמן שירז סלע אוהדאורן דניאל
חוה"מ9הקיציס אוריקוגן מימי אל- נתן אלמוגאורן כהן
פסח10וביבי יעלשלי סלמיניסמאי זילברמירל קרייףגל מויאל
11שיעל ביבינועה שוורץמיקי בירקןאפק נגה בן שפר גיא
12אמירל קרייףנגה אפקדניאל יואלי
13ביעקובס אליהקמינסקי מגלי
14גקרייף מירל
15דאוהד סלענועם איפרגן
יום השואה16האבו ואסל רמי קיסמן אריאל
17ומתנדב כפ״סיעקובס אליהלחאם נועה
18שמתן אוגליגילבוע עמיתאליה יעקובסרמי אבו ואסלאיתי דורמיקי בירקן
19אאביגיל דוידי אהרון עדי
20במתן אוגלי קרן נחימובסקי
21גארד שחרקוגן מימי
יום העצמאות22דמאי זילברמיקי + אדוהיעל ביבי
23היעל ביבילאה ללושעדי דורפמן
24וסקופ מירוןקדר אורקורץ מאי סיוון
25שראשוני עידו מירל קרייף
26אבליזובסקי מאיהלאה ללוש
27בארד שחרמאי מיכאלי
28גבליזובסקי מאיהפנסו דורון
29דקדר אורדניאל עוז
30הקדר אורבסר יובל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:06 25/04
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.