שיבוץ צוותי מתנדבים ברגיל מעל התקן בתחנות הרצליה/כפ"ס/רמה"ש (בכל משבצת ניתן לשבץ נהג וחובש.)
שיבוצים לדצמבר 2017
רגיל כפ"סרגיל הרצליהרגיל רמה"ש
צוות 1צוות 2צוות 1צוות 2צוות 1צוות 2
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1ו
2ש
3א
4ב
5ג
6ד
7ה
8ו
9ש
10א
11ב
12ג
חנוכה13ד
חנוכה14ה
חנוכה15ו
חנוכה16ש
חנוכה17א
חנוכה18ב
חנוכה19ג
חנוכה20ד
21ה
22ו
23ש
24א
25ב
26ג
27ד
עשרה בטבת28ה
29ו
30ש
31א
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 14:48 14/06
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.