שיבוצים לאוגוסט 2018
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןשוהםפ"תרה"עקראוןשוהםפ"תרה"עקראוןשוהם
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלם
1דיואל גלטיוני אהרון טרופמזל אבאייבמנדינעמה רום + אור שלמהגדי סימוביץאלון ריזקאןצחי ממן + דניאל ארשטייםישי אבירם + מיכל יהוד
2הצביקה + חנהיוני אהרון טרופ + איטלעדןמזל אבאייבעידית לוי + איגור יורמיןעמי משאריצחי ממןגדי סימוביץ + עדי וילנר,מעין מוריה שרגאמיכל יהוד + בן אשר לילוס
3ואריאל יוסףויס אביטל + דבירגדי סימוביץיואל גלטעמית ברזלמזל אבאייבמיכל חליפה + ליאן בוכניקאיתן מינגוברבקהמיכל אלדר + סתיו הדס
4שליהיא עציץ + אור שלמהאורי סלע + אייל בן הרויה
5אסימוביץ גדי + טרומפטר אהרון יונתןמוריה שרגאעמי משארי + נתנאל ולדעידית לוי + עוז גולדרייךשפורן בר + מנדיצחי ממןיואל גלט + דניאל ארשטייםאור שלמה + הילה רצקרצביקה מזל אבאייב + דניאל גפריעמית ורשהשמרית סלע + ישי אבירם
6באביחי בן צוריהמזל אבאייביוני אהרון טרופולאדי + דניס+אושרמוריה שרגא + מנדיעידית לויצחי ממןהראל ריבקינד + עמי משארי+ עידוחן עילם + מתנדב ירושליםגדי סימוביץעדן אסולין + מזל אבאייבמיכל יהוד + ליהיא עציץ
7גחן עילםעמית ורשהמזל אבאייב + חדד שקדצחי ממן + ארשטיין דניאל אלון ריזקאןגדי סימוביץטלי ברקןצביקה + ירומין איגוריואל גלט + אלוני דבירעמית ורשהיעל פיינמן + הדר לייזר
8דירושלים + ירושליםאלוני דבירעמית ורשה + טרומפטר אהרון יונתןעידית לויצחי ממןמוריה שרגאמיכל חליפה + אלון+צביקהצחי ממן + ארשטיין דניאל מוריה שרגאחן עילם + רפי
9האלון טרומפטר אהרון יונתןחן עילםשפורן בר + יואל גלטחיה מנורטרומפטר אהרון יונתןשיר דהןמוריה שרגאאריאל יוסףגדי סימוביץיעל פיינמן + עדי גריאת
10ועוז גולדרייך + מזל אבאייביוני אהרון טרו + יואל גלטעמית ורשהאריאל יוסף + דביראיטלעילם חןאייל בן הרויה + עדי וילנרולאדימיכל יהוד + מיכל חליפה
11שמלול סהר + צביקהרבקהשחר רחמים + מיכל חליפהישראל + לבנתמלול סהרשקד סמילה + מיכל אלדר
12אטרומפטר אהרון יונתן + צחי ממןאביטן דניאל + מוריה שרגאחן עילםמנדי + יובלעמית ורשהמזל אבאייבנעמה/הדר + עידית לויצביקה + יותם כהן + ארשטיין דניאל עמית ורשהצחי ממןהדר+נועם + עמי משארי
13בעדן שאוליאן + מנדלבאום מתןאריאל יוסףצחי ממןולאדיאלוןנועה יהלוםמוריה שרגאהראל+נטע + עמי משאריהדר קרקומזל אבאייבנגה פרידמן + נוי קרקוצחי/ שרית + חן עילם
14גמלול סהר + עמית ורשהמזל אבאייבעמי משארי + טרומפטר אהרון יונתןחן עילםדניאל ארנשטיים + צחי ממןעדן שאוליאןנועה יהלום + לינורמיכל חליפה + ליאן בוכניקנוי קרקו + ולאדידר אסתי + עידית לוימוריה שרגאיעל סגמן
15דטרומפטר אהרון יונתןאורי יזום + מזל אבאייבלרמן עדן + מוריה שרגאעמית ורשהעדן שאוליאן + מוטי מאירסוןחן עילםצחי ממן + ארשטיין דניאל שמרית+אורי סלע + ולאדינועה יהלוםמלול סהר + אלוןאריאל יוסף + הדר קרקואלי סגמן + הדר לייזר
16היוני טרומפטר + אלוןדניאל גפריעמית ורשהנועה יהלוםעדן שאוליאן + דניאל ארשטייםמוריה שרגאחן עילם + מעין שליטמתן מנדלבאום + אלחנןצחי ממןדור צבריחן עילם + נדב הרשושנים
17ויוזם אורידור צברי + טרומפטר אהרון יונתןאריאל יוסףמזל אבאייב + דביר רוניהדר קרקו + עינתגדי סימוביץ + נוי קרקוגליה בן נעים + דנה אלבאוםצביקהקפולסקי ליזה רבקה + עמית ורשהיעל פיינמן + רוני מונטר
18שרוס ‫רייצ'ל + מלול סהררבקה + עמית ורשהקפולסקי ליזה אייל בן הרויה + סתיו וינקלרפיני + עינתלוגסיסתיו הדס + שקד אלבז
19אצביקה + טרומפטר אהרון יונתןדור צברינועה יהלום + ברק כץעדן שאוליאן + ויקה עידית לוי + אבינועם הללצחי ממן + רוני דבירעילם חן + בן אשר לילוסעדן שאוליאןנועה יהלוםעמית ורשהעילם חן + שיר דהן
20בעמי + איתי בן יצחק נועה יהלוםאלון + קתוע יאירמזל אבאייב + ויקהעמית ורשהסתיו הדס + עדי גריאתצביקה + מאירסון פרס מוטיעדן שאוליאן + אבינועם הללצחי ממןגלט+ליהיא + סתיו וינקלר
21געדן שאוליאן + אבינועם הללאריאל יוסף עמית ורשה + מנדינועה יהלום + לרמן עדןמזל אבאייבעידית לוי + ענבר סגמןמוריה שרגאאלוןולד נתנאל + מזל אבאייבחן עילם + נועם ורד
22דבר בירן מישל + מוריה שרגאולדי לייקיןלרמן עדן + עמית ורשהחן עילם + ברקצביקה + עוז שלושצחי ממן + אבינועם הללמזל אבאייב + רוני דבירסתיו הדס + גליה+יואל גלטעדן שאוליאןאלוני דביר + צחי ממןרוני דביר + אריאל יוסףהדס+שמרית + עמי
23היונתן גולןאלוני דביר + יואל גלטנועה יהלוםעוז שלושאלוןרוני דבירנטע לויעדן שאוליאןשמרית + חן עילםמזל אבאייב + אבינועם הללעידית לוי + דנה אלבאום
24ויואל גלטחן עילםמזל אבאייב + אבינועם הללעמימוריה שרגא + רוני דביראביטן דניאל + דור צבריאריאל יוסף + שוורץ ענבלמתן אביעד + צחיליהיא עציץ + מיכל+ולדי
25שנועה יהלוםולדי לייקיןטלי ברקן + רוני מונטרנועה יהלוםעמית ורשהליהיא תמרי + ליאן בוכניק
26אעמית ורשהגליה בן נעים + מתן אביעדהדס לוי + אורי סלע
27בשחף בירר + עדי גריאתדנה אלבאום + צחי מדינה
28גמעין שליט + אור שלמהנועם ורד + שיר דהן
29דסתיו הדס + גליה בן נעיםליהיא תמרי + אלי סגמן
30האור שלמה + ענבר סגמן
31ועידו עוגן + איתי ריכטררבקהיעל פיינמן + רוני מונטר
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 11:40 21/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.