שיבוצים למרץ 2023
לילהבוקרערב
פ"תרה"עשוהםאלעדאריאלפ"תרה"עשוהםאלעדאריאלפ"תרה"עשוהםאלעדאריאל
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמשתלם
1דרועי בן נרעיזאת 53אולגה על בסיסי + איילה 3נועה 3שילת 3עידן 3אלעד אסהרדיוויד שרמן 2
2העיסא פואדשילת 3איילה 2 + עידו קפצנועה 2עוז 41עידן 3אנטולי 2שיאל 41
3ואנטולי 2אלעד אסהרנועם אלולרוטר ליפזשניר ברוכי + פתח תקווה נוערלבדב ריטהשיאל 41
4שאור יחזקאל + לבדב ריטהמתן אברהם + אנסטסיה 3נועם אגוזי + שלו טסקראלעד אסהר + לבדב ריטהאנסטסיה 2נועם אגוזי + שלו טסקר
5אעידן 2עמית 40יהונתן 42שילת 3 + פתח תקווה נוערעיסא פואדיהודה רביבואיילה 3
תענית אסתר6באביב שביידלאנטולי 3 + יהודה רביבושילת 3עיזאת 53 + דואני אביהאיילה 2אפלבאום אהליאב + אלעד אסהרעיזאת 3 + יעל ערבהעידן 3נטלי 41
פורים7גאפלבאום אהליאב + דואני אביהעיזאת 53נטלי 41מתן אברהםלבדב ריטהזאב הלפרטעיסא פואד + פתח תקווה נוער
שושן פורים8דעידו קפצ + עידן 3עיזאת 3נועה 2 + יהונתן 42נועם אגוזיפתח תקווה נוער + איילה 3אנטולי 2 + רועי דמרייהונתן 42אופק פרץ 3
9התום מורג 3 + אביב שביידלאיילה 2שילת 2נטלי 41עוז 41צביקה 53 + דיוויד שרמן 2
10ומתניה אנתבי + נטלי 41אנטולי 3 + יהלי 43ספא בג + רומי אקשטייןאביה גזית + רועי גויטעעדייגל חשאי
11שיגל חשאיאלעד אסהר + עדןאנסטסיה 3שניר ברוכי + פתח תקווה נוערמתן אברהם + דורי מזור
12אאנטולי 2עידן 3נטלי 41 + סמלאחמד בג + רועי בן נרפתח תקווה נוער + זאב הלפרטאלעד אסהרנועה 2מאיר אסהר
13בעידן 3עיזאת 53יהונתן 42ספא בגנועה 2תהילה 3 + אנה על בסיסיאנסטסיה 2דיוויד שרמן 2 + מתן אברהםשיאל 41 + לירי 40
14גספא בגשיאל 41עוז 41 + סמלאייל בגעיזאת 53 + מתן אברהםתהילה 3אנסטסיה 2 + יהונתן 42נועה 2 + פתח תקווה נוערשילת 2 + נויה רזקר
15דורוניקה 40שיאל 41אייל בגברק פישביין 2עיזאת 53איילה 3לירי 40 + נטלי 41אייל בג + גפן אוסישקין 3שילת 3 + מאיר אסהר
16העוז 41דניאל 53איילה 2 + אייל בגתהילה 2שילת 3עוז 41עידן 2אנסטסיה 2 + מתן אברהםעיזאת 53 + עיסא פואד
17ועוז 41ספא בגתמר אסהרצחי + צביקה 53נטלי 41עידן 2אנטולי 2 + פתח תקווה נוערמתן אברהםלבדב ריטה
18ששיאל 41 + זאב הלפרטלבדב ריטהשיאל 41 + זכריה תמירפנטל פיני
19אאייל בגשיאל 41 + רועי בן נראחמד בג + פתח תקווה נוערספא בג + עמית 40עידן 2עוז 41יהונתן 42איילה 3עיזאת 53שילת 3
20בעוז 41יהונתן 42אביתר דגניאביה קפמ 7 + עיזאת 53ברק פישביין 2תהילה 3נטלי 41 + פתח תקווה נועראלעד אסהר + פתח תקווה נוערעידן 3עוז 41
21געיזאת 53עוז 41יהונתן 42ספא בגמתן אברהםשילת 2פתח תקווה נוער + יהונתן 42אנסטסיה 2 + דואני אביהמאיר אסהר
22דנטלי 41איילה 3 + הדר שרלעוז 41נועה 2 + יהונתן 42אייל בגספא בג + רוני בר אילןאלעד אסהר + רועי בן נרסער 12מתי כרמי
23העיזאת 53מתי כרמיורוניקה 40 + אייל בגנועה 3 + לוני לוקסנבורגדואני אביהאלכסנדרה
24ואנסטסיה 2 + דואני אביהלחמימאיר אסהרעידן 2 + מתן אברהםמרינהעדי שהם
25שזכריה תמירעידן 2 + מתן אברהםדנה + פתח תקווה נועראייל בגאנטולי 2
26אהדס פינקלס
27ב
28ג
29ד
30ה
31ו
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 21:24 22/03
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.