שיבוצים ליוני 2017
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
1הספיר אילוזבר שפורןפיקסלר קוביירדן קוריאטאלה איזיקובגיא יפה
2ואמיר יוסמןבר שפורןבלוםאיזיקוב אלהגיא יפהדניאל אביטןbash liorעמית ברזלגרנדר × 2קרן בויר
3שbash liorגיא יפהמורג אמרגי טל
4אגיא יפהאמיר יוסמןאיזיקוב + מורגויטה נילbash liorאיזיקוב אלהויטה נילבר שפורן
5בירדן טיוטר + מוויטה נילגיא יפהאיזיקוב אלהויטה נילבר שפורן
6גירדן + דותןויטה נילבר שפורןגיא + יובלויטה נילספיר אילוזאלה איזוקובאלי הרשברג
7דגיא יפהספיר אילוזשר"לאיזיקוב אלהרום
8האלה איזיקוב + מגיא יפהבר שפורןגיא גלוקשטדbash liorבר שפורןאלי הרשברגפיקסלר קובי
9ואמיר יוסמןתמיר זכריהבר שפורן + מורג אמרגי טלנתנאל דודקוביץbash liorמתנדבים × 2
10שמורג אמרגי טליובל ח.שקד חדדbash liorגיא יפהמורג אמרגי טל
11אאיזיקוב אלה + מורג אמרגי טלויטה נילמיכרל מןאמיר יוסמןיואל כץשפורן + בראונשטויטה נילאמיר יוסמןאורן בצרי
12בבר שפורןניל ויטה + מנאיזיקוב אלהיואל כץגיא יפהאורן בצאריויטה + בראונשטירוזן דבספיר אילוזבר שפורן
13גהופמן+אורןספיר אילוזמיכאל מןbash liorשר"לבר שפורןויטה נילאלי הרשברג
14דכץ + שפורןמיכאל מןטיוטר גלשר"ליובל חרדוןאיזיקוב אלהספיר אילוזפרץ אביהוא
15היובל חרדוןליאור בן חמוגיא י. + נריהספיר אילוזמיכאל מןבר שפורןשר"לגיא יפהעמית הרלינגבר שפורן
16ונתאנל ולדגפרי דניאלאיזיקוב אלהבר שפורןדניאל אביטןbash liorפיניגיא יפהמנדיקרן בויר
17שגיא יפהמנדיbash liorגיא יפה
18אאיזיקוב אלהנריה מנאויטה נילמיכלבר שפורןשר"לויטה נילבר שפורןרוני דביר
19באלה אזיקובדניאל טויטוגרנדר + טלויטה נילבר שפורןדינהגיא + מתנדבירדן קוריאטמיכלbash liorרום קינן
20גאמיר יוסמןשקד חדדעמית + אלוןבר שפורןיובל מססהספיר אילוזאיזיקוב אלהויטה נילירדן קוריאטbash lior
21דאיתמר בראלbash liorירדן קוריאטשר"לגיא יפהאיזיקוב אלהשרון שקדבר שפורןאלי הרשברג
22המנדיאיזיקוב אלהספיר אילוז + דבגיא יפהאיתמרבר שפורןשר"לbash liorבר שפורןעילי פוני
23ובירנשטוק שלום מאירבירנשטוק מאירגיא + ספיראילן בנצקי bash liorקובי פקסלררבקהמנדישגיאטל סוכר
24ששמירבקהקטלן+יובללוטם אונגר-נוער
25אגפרי דניאלבר שפורןשלומי שץצברי דורbash liorירדן קוריאטשר"לאלה איזיקוב + גפרי דניאלויטה נילאפרת ג'ינג'יתבר שפורןנתנאל ולד
26במתנדבמתנדבאיתמר בראלויטה+ ולדאלה איזיקובצברי דורbash liorשר"לויטה + ולדגיא יפהגפרי דניאלבר שפורןaitan
27גצברי דוראמיר יוסמןbash liorשר"לשפורן + נתנאלגל גרנדרמורג אמרגי טלאלי הרשברג
28דאמיר יוסמןאיתמר בראלבר שפורןאיזיקוב אלהניל ויטה + ויטה נילשר"לפרץ אביהואאיזיקוב אלהתמיר צבאיbash lioraitan
29הגיא יפה גיא גלוקשטדבר שפורןשר"לbash liorגיא יפהבר שפורן
30ומססה יובלגיא יפהשקד שרוןbash lioraitanרבקה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:43 27/06
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.