שיבוצים למאי 2018
לילהבוקרערב
פ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראוןפ"תרה"עקראון
משתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדבמשתלםמשתלםמשתלםמשתלםמתנדב
1גדביר אלוניברפמן עמיתאבינועם קרוואניעדן שרלארמה גל
2דטרומפטר אהרון יונתןפנחסי מוריהאייל דה פאוברפמן + אבניד"ר אסתיברזל
לג בעומר3הברפמן עמית דבירטרומפטר אהרון יונתןלכברג יובל + צשנובר דביריובל פדלדאהוד גיאאביטןפנחסי מוריהעופר אהרונוב
4ודבירכהן שמריהו + שמריהו כהןצברי דוראיתי רייזשאול ברזלגרין רבקה
5שפנטל פנחסגרין רבקה
6אצברי דורטרומפטר אהרון יונתןארמה גל + צשנובר דבירשרהפנחסי מוריה + צשנובר דבירברפמן עמית ונטורה יובל
7בברפמן עמית ונטורה יובלארמה גלפנחסי מוריהיאירורשה עמיתאודליה אגסי אליענהדביר אלוניד"ר אסתיעמית ברזלשאול ברזל
8גטרומפטר אהרון יונתןדביר אלוניפנחסי מוריהאבינועם קרוואניורשה עמיתפנחסי מוריהברפמן עמיתלינור אבירם
9ד2× מתנדביםבראונשטיין עמיתארמה גלברפמן עמיתורשה עמיתנמיוטעופר יובל + טרומפטר אהרון יונתןעמית בראונשטייןפנחסי מוריה
10הפנחסי מוריה + טרומפטר אהרון יונתןברפמן עמית אייל דה פאושרהברפמן עמית צברי דורורשה עמיתעופר אהרונוב
11וטרומפטר אהרון יצברי דוררונאל ישראליפנחסי מוריה + כהן שמריהוברפמן עמית אסף נחמןשאול ברזל
12ששלומי מטיכןדניאל ארשטייןדסקל+ברלוי
13אמססה יובלשפורן ברשרהפנחסי מוריהטל צהלפנחסי מוריה
14ב2 מתנדביםיאירסעידטל צהלורשה עמיתברפמן+משהדביר אלוניד"ר אסתיפנחסי מוריהשאול ברזל
15גדביר אלוניאבינועם קרוואניברפמן עמיתורשה עמיתטל צהלפנחסי מוריהורשה עמית
16דטרומפטר אהרון יונתןדניאל גפריארמה גלברפמן עמית טל צהלורשה עמיתעופר יובל + טרומפטר אהרון יונתןברפמן עמית פנחסי מוריהדביר
17הטרומפטר אהרון יונתןורשה עמית + אובגנג ליאורשפורן ברשרה החופרתאייל דה פאוטל צהלפנחסי מוריהברפמן עמית עופר אהרונוב
18ופנחסי מוריהצברי דורשאול ברזלברפמן עמית צברי דורורשה עמיתמתנדבאיתן מינגוב
ערב שבועות19שליפז רוטרליפז רוטר
שבועות20אאהוד גיאחן עילםורשה עמיתמלול סהרתמיר
21בצברי דור + טרומפטר אהרון יונתןפנחסי מוריהארמה גלחן עילםורשה עמיתשרהפנחסי מוריהחן עילםברפמן עמיתנעמי
22גברפמן עמית פנחסי מוריהאבינועם קרוואנייאירורשה עמיתברפמן עמית ורשה עמית
23דטרומפטר אהרון יונתןארמה גלחן עילםיאירורשה עמיתצשנובר דבירברפמן עמית
24השפורן בר + פורן אורןחן עילםורשה עמיתשרהברפמן עמית + בראונשטיין עמיתצשנובר דבירעופר אהרונוב
25וצברי דור + ויס אביטלברפמן עמית כהן שמריהושאול ברזלרייז איתי + צשנובר דביררוני דבירמיכל
26שאיתן מינגובסהר מיטריניולדינגר עמית
27אפנחסי מוריה + רייז איתי חן עילםארמה גל + ארמה גלשרהברפמן עמית ארמה גלורשה עמיתאבאייב מזל
28בברפמן עמית ארמה גל + אגסי אליענהחן עילםורשה עמיתאבאייב מזלחן עילםגולדפרב אלוןורשה עמית
29גברפמן עמית + אבאייב מזלאבינועם קרוואניורשה עמיתפנחסי מוריהורשה עמית
30דפנחסי מוריהארמה גלאהוד גיאברפמן עמיתאבאייב מזלגולדפרב אלוןד"ר אסתיורשה עמיתברפמן עמית
31הפנחסי מוריהחן עילםעידן קפצאהוד גיאשרהפנחסי מוריהברפמן עמית ורשה עמיתאבאייב מזל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 16:08 24/05
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.