שיבוצים לאוגוסט 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1שמלול סהרניר הוטניקכוכבי רבקהגאבר ראנא
2אהוטניק ניר + קלה הילהליאור עציץ + לורן עוזצה"ל+חו"לattinson mikeצה"ל+חו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + רון-טל אלימלךחו"לחו"ל
3באבני יהונתן + גדלוביץ אברהם + אביטן דניאלשירה פרץ +חו״לצה"ל+חו"לצה"ל+חו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"לחו"לחו"לחו"ל + ברזל שאולחו"ל + מלול סהרחו"ל + מלול רייצ'ל
4גחו"ל + לנדאו יער + מלול סהרחו"ל + הוטניק נירחו"לצה"ל+חו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל
5דאבני יהונתןדוד פרנק+חו״לחו"לצה"ל+חו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"לאביטן דניאלחו"לחו"ל
6הנגר אודליה + הוטניק נירחו"ל+דוד חדדמוריה שני + זר ברattinson mikeחו"ל + בורוכוב סמיחו"לחו"לחו"לחו"ל + קולפ שרהחו"ל + אבירם קרןחו"ל + מלול רייצ'ל
7ואלעטאר לילך + חפץ ברוך + מלול סהרחו"ל + קורן מני + שלום נוריאלחו"ל + כהן שגיב אבני יהונתןחו"ל + חלילי עמינדב חו"לחו"ל + רייניץ תמרחו"להרץ ניצן
8שכוכבי רבקה + מלול סהרקוויט טומי + תרצה כרמיאפרים ספירהרץ ניצןנוריאל ליאורפנטל פנחס + מלול רייצ'ל
9אמלול סהר + אוחיון שרוןשירה+נוי+שניחו"לחו"ל + attinson mikeחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'ל + אליהו רותם
10בנגר אודליה + מלול סהרחו"ל + לורן עוזחו"ל + קיש מיכל חו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול סהרחו"לחו"ל + אליהו רותם
11גשירה פרץ+חו״לחו״לחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו״ל+הוטניק נירחו"ל
12דדוד פרנק +חו״להילה קלה+חו״לחו"לחו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לנגר אודליה חו"לחו"ל + ברו שלי
13החו"ל + מלול סהרחו"ל + מלול רייצ'ל + לנדאו יערחו"לחו"ל + attinson mikeחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל
14ואלעטאר לילך + חפץ ברוךאליעזר פרץ+חו״לחו"לחו"לחו"ל + חלילי עמינדב חו"לחו"ל + רייניץ תמרחו"לכוכבי רבקה
15שמלול סהרמלול רייצ'לגאבר ראנא
16אשייך טליליאור עציץחו״לattinson mikeחו"לחו"למלול רייצ'לחו"לנגר אודליה + freund sarahחו"לחו"ל
17בשירה פרץ+חו״ל + אוזן תהילה חו"ל + ברזל שאולחו"לחו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"ל + מלול סהרחו"לחו"ל
18גחו"לחו"לחו"לנגר אודליה חו"לחו"לחו"לחו"לחו״לחו"לחו"ל
19דעומר עיסא+חו״לחו״ל+דוד פרנקחו"לחו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"לחו״ל+בר זרחו"לחו"ל
20ההוטניק ניר + קחטה לירון חו"לחו"לחו"ל + attinson mikeחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"ל + ברזל שאול
21ושטרנקוקר איציק + סחרוף ערןחול+דנה+עציץחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"ל + חלילי עמינדב חו"ל + פנטל פנחסחו"ל + רייניץ תמרחו"לאהרונוב עופר + סליטה איתן
22שמלול סהרהוטניק נירלנדאו יערברו שלי
23אחו״לליאור עציץ+עמיתחו"לחו"ל + attinson mikeחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"ל + ברזל שאולחו"ל + שבתאי עמית
24בחו"ל + freund sarah + מלול סהרחו"לחו"לחו"לחו"ל + בורוכוב סמיחו"ל + מלול רייצ'לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'ל
25גחו"ל + מלול סהרחו"לחו"לנגר אודליה + מורג אמרגי טלחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל
26דחו״ל+לנצ׳יסקידוד פרנק +חו״לחו"לחו"לבורוכוב סמי
27העומר עיסא+חו״לשפיץ דניאל + שפיץ אנהattinson mikeמוריה שניאהרונוב עופר
28וחפץ ברוך + אלעטאר לילךאליעזר פרץ+חו״ל + שלום נוריאלחו"לחו"לחו"ל + חלילי עמינדב חו"לרייניץ תמרפנטל פנחס + מלול רייצ'לקוויט טומי + מורג אמרגי טל
29שמורג אמרגי טלשבתאי עמיתנוריאל ליאורמורג אמרגי טל
30אמלול סהרחו"לחו"ל + attinson mikeחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לשרה קולפחו"ל
31בחו"ל + מלול סהרחו״ל+לנצ׳יסקיחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"לחו"ל + מלול רייצ'לחו"ל + ברזל שאול
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 00:14 05/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.