שיבוצים למאי 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1וחלילי עמינדב + בן יצחק איתישלום נוריאל + פרץ אליעזרקיש מיכל חלילי עמינדב פנחסמלול רייצ'לנוער
2שפנטל פנחסלוסטבדר ברמלול רייצ'ל
3אעמינדב עד 05:30אבי לנצ'סקישווץ נאוהקיבייקו לופו שיפרז נדיןמלול רייצ'ל
4בפרץ אביהוא + שייך טליאביהואסתו גל
5גפרץ אביהואאורנהמלול רייצ'למלול רייצ'ל
6דמיכל ב.יהונתן דדוןפרשקה מריה
לג בעומר7החלילי עמינדב מלול רייצ'ל + לנדאו יערattinson mikeמלול רייצ'ל
8ואליה+צחי+רפיגינדין שרה + שפיץ אנהאבני יהונתןחלילי עמינדב רינג אוריפרז נדין + שם טוב דנהשבתאי עמית
9שמלול רייצ'לשבתאי עמיתגל שמורפרידמן נגה
10אשאול ברזליהונתן דדוןשווץ נאוהattinson mikeמעוז עולמימלול רייצ'ל
11בפרץ אביהואאלעד ניסנהולץמלול רייצ'ל + לנדאו יער
12גמיכל ב.שאול ברזלשבתאי עמית
13דאבי סימן טובדוד פרנקמלול רייצ'ל
14הלורן עוז + פרשקה מריהאבי לנצ'סקיattinson mikeאוריה
15ויאיר + אבישלום נוריאלאור כדוריקולפ שרהחלילי עמינדב רייניץ תמרמלול רייצ'לאליעזר פרץ
16שמלול רייצ'ל
17אשייך טלי + פרץ אביהואאבי לנצ'סקישווץ נאוהattinson mikeמלול רייצ'לשבתאי עמית
18בפרץ אביהואיונתן דדוןפרשקה מריה
19גפרץ אביהואברזל שאולברוש מורליברמן
20דמיכל ב.ארל'ה גרברפרז נדיןנתנאלמלול רייצ'ל
21העיסא עומראביattinson mikeמלול רייצ'ל
22ולורן עוזשלום נוריאלקיש מיכל פרקש-וינטר הדסרינג אורירייניץ תמר
ערב שבועות23שכוכבי רבקהפרז נדין + שם טוב דנהפרידמן נגה
שבועות24אפנטל פנחס + מלול רייצ'לנאוה שווץכוכבי רבקהולדינגר עמית
25באביהוא פרץליאור עציץמלול רייצ'למלול רייצ'ל
26גפרץ אביהואשאול ברזלאהרונוב עופר + סליטה איתן
27דשייך טלי + פרץ אביהואדוד פרנקמלול רייצ'ל
28הפרשקה מריה + לורן עוזאבי סימן טובattinson mikeרוזנברג יוסימלול רייצ'ל
29וחלילי עמינדב + פרקש-וינטר הדסשם טוב דנהקולפ שרהחלילי עמינדב מלול רייצ'ל + פנטל פנחסרייניץ תמר
30שפנטל פנחס + מלול רייצ'לכוכבי רבקהמלול רייצ'לקולפ שרה + גאבר ראנא
31אשייך טליattinson mikeמלול רייצ'ל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:37 22/05
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.