שיבוצים לדצמבר 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1ג
2ד
3ה
4ו
5ש
6א
חנוכה7ב
חנוכה8ג
חנוכה9ד
חנוכה10ה
חנוכה11ו
חנוכה12ש
חנוכה13א
חנוכה14ב
15ג
16ד
17ה
18ו
19ש
20א
21ב
עשרה בטבת22ג
23ד
24ה
25ו
26ש
27א
28ב
29ג
30ד
31ה
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 00:04 17/11
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.