שיבוצים לאפריל 2015
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1דדדון יונתן ישראל מאירדדון יונתן כרמי תרצה פרז נדיןשבתאי עמית
2הלורן עוזדוד פרנקאורבך יעקבattinson mikeרובינשטיין שגיאקיש מיכל
ערב פסח3ועמינדב חליליאבי לנצ'סקיחלילי עמינדב אפרים ספיררייניץ תמרפרז נדיןשווץ נאוה
פסח4שאיריס+כוכביפחימה הדרמלול רייצ'ל
חוה"מ5אפרקש-וינטר הדס + רוטר ליפזשם טוב דנהשווץ נאוהattinson mikeחלילי עמינדב קולפ שרה
חוה"מ6בחלילי עמינדב + בן יצחק איתיברזל שאולאפרים ספירחלילי עמינדב
חוה"מ7גשייך טליאליעזר פרץאפרים ספירחלילי עמינדב
חוה"מ8דאביהוא פרץעמינדב חלילירובינשטיין שגיאולפיש רונןחלילי עמינדב פרז נדין
חוה"מ9הפרץ אביהואשאול ברזלמייק אטקינסוןאבני יהונתןחלילי עמינדב פנטל פנחסזילברג ענת
פסח10ומישל+אילןתרצהקולפ שרהשווץ נאוהקולפ שרהשבתאי עמית
11שפנטל פנחס + מלול רייצ'לקולפ שרהלנדאו יער + גריידי יוניקיש מיכל
12אבן יצחק איתי + שייך טליאבי לנצ'סקיattinson mikeפרידמן נגה
13בפרץ אביהואעדיאל +ינוןמלול רייצ'לשלר יהונתןבן יצחק איתימלול רייצ'ל
14גמיכל בוגרדדוד פרנקדרושקביץ אלעדולפיש רונןמלול רייצ'ל
15דפרץ אביהואתמיר+דודמלול רייצ'ל + פרץ אביהואשפרונג אריאל
יום השואה16האבי לנצ'סקיפרץ אביהואattinson mikeברוש מור
17וחלילי עמינדב שלום נוריאלחלילי עמינדב אבני יהונתןרייניץ תמראורי רינגמלול רייצ'ל
18שקולפ שרהאפרים ספירמלול רייצ'לפרידמן נגה
19אפרץ אביהוא + קולפ שרהנאוה שוץattinson mikeבן יצחק איתיבן יצחק איתימלול רייצ'ל
20בפרץ אביהואברזל שאולאורהattinson mikeכוכבי רבקהצוות מלאמלול רייצ'ל
21גמיכל בוגרדדוד פרנקרוזנברג יוסימלול רייצ'ל
יום העצמאות22דפרקש-וינטר הדס + פרץ אביהואשלום נוריאלרוזנברג יוסיאורבך יעקבפרז נדיןצוות מלאצוות מלאאיתן גברא
23האביהוא פרץאיריס סלוצקריעקב שלוםליאור עציץ
24ואילן+מישלגינדין שרה + שפיץ אנהאבני יהונתןחלילי עמינדב מלול רייצ'לתמר רייניץ
25שפנטל פנחס + מלול רייצ'לכוכבי רבקהשבתאי עמית
26אפרץ אביהוא + בן יצחק איתישבח רזיאלשווץ נאוהattinson mikeישעיהו מנת
27בפרץ אביהואאלעד ניסנהולץ
28גדוד פרנקברזל שאולמלול רייצ'לדרושקביץ אלעדפרקש-וינטר הדסולפיש רונןכוכבי רבקה
29דשייך טלידוד חדד 06.30
30הפרץ אביהוא + שייך טלישפיץ אנה + שפיץ דניאל
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 16:52 27/04
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.