שיבוצים לאוגוסט 2016
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1ב
2ג
3ד
4ה
5ו
6ש
7א
8ב
9ג
10ד
11ה
12ו
13ש
ט' באב14א
15ב
16ג
17ד
18ה
טו באב19ו
20ש
21א
22ב
23ג
24ד
25ה
26ו
27ש
28א
29ב
30ג
31ד
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 16:35 11/08
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.