שיבוצים לנובמבר 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1שמלול רייצ׳לאין אמבולנסאין אמבולנסאין אמבולנסשבתאי עמיתקיש מיכלמאיר יאירמלול רייצ׳ל
2אאדם חזקיהויהונתן דדוןחיזקיהו אדםגריידי יונייוני גריידימעודה אביביתזילברג ענתיוסף ליאור
3ביער לנדאו + כרמי תרצה אבי סימן טוב *סקוט [חו"ל]ישראלחיזקיהו אדם
4גאדם חזקיהודוד פרנקattinson mikeאייגנר מרתהמלול רייצ׳ל
5דאדם חזקיהו + זילברג ענתאבי סימן טוב *בורוכוב סמישכטריוסף ליאור
6השבח רזיאלקיש מיכללירון לבסקוט [חו"ל]לנדאו יעררון-טל אלימלךרוזנברג יוסימלול רייצ׳ל
7וברויאר נעם + גליצקי בנואליצור יאיר + שלום נוריאלמלול רייצ׳לאבני יהונתןחלילי עמינדבקיש מיכלרייניץ תמרפרשקה מריהאין אמבולנסגיא [רפו"חניק]
8שמלול רייצ׳לאיריס סלוצקראין אמבולנסכדורי אוראין אמבולנסאין אמבולנססלוצקר איריסקיש מיכלגיא[רפו"חניק]מאיר יאירשבתאי עמית
9אמיכל בוגרדיובל עופר + כרמי תרצה סקוט [חו"ל]זילברג ענתשווץ נאוה
10בשבח רזיאלבר לוסטבדר+אבי אורהמלול רייצ׳ליוסף ליאור
11גמיכל בוגרדדוד פרנקאיתמר קורןattinson mikeאייגנר מרתהאביבית מעודהשבתאי עמית
12דאבי סימן טוב*יהונתן דדוןקיש מיכלבורוכוב סמי2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד הבטחון2 משר בטחוןפרידמן נגהצוות מלאולפיש רונן
13העופר יובלאילן + מישל2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןגיא [רפו"חניק]2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןגריידי יוניאיריס סלוצקררייצל
14וברויאר נעם + אליצור יאיראבי לנצ'יסקי + שלום נוריאלמלול רייצלאבני יהונתן + מלול רייצ׳ליהונתן אבניגיא[רפו"חניק]2 משרד בטחון2 משרד בטחוןפרשקה מריהאין אמבולנסקיש מיכל
15שמלול רייצ׳לדניאל שפיץ ושרהאין אמבולנסגריידי יוניאין אמבולנסאין אמבולנסחדד אלונהזילברג ענתנדין פרז
16אאבי לנצ'יסקייהונתן דדון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון + קיבייקו לופו שי2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחוןפרידמן נגהשפיץ אנהכוכבי שלומי 17:
17בקיש מיכלאבי סימן טוב*2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד הבטחון2 משרד בטחון2 משרד הבטחוןבורוכוב סמיקיש מיכלפרץ אביהוא
18גאלעד דרושקוביץעידית לוי2 משרד בטחוןattinson mike2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחוןאייגנר מרתהרבקה כוכבישבתאי עמית
19דאבי סימן טוב * + זילברג ענתחגי מאיר2 משרד הבטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחון2 משרד בטחוןולפישנהג אבי צוות ממור ברוש
20הדוד פרנקאילן + מישל2 משרד הבטחוןattinson mike2 משרד הבטחוןקיש מיכל2 משרד הבטחון2 משרד בטחוןרוזנברג יוסישאושו נועם
21וגריידי יוניאיריס סלוצקרקיש מיכלאבני יהונתןחלילי עמינדב2 משרד בטחוןרייניץ תמר2 משרד הבטחוןפרשקה מריהאין אמבולנסגיא רפו"חניק
22שזילברג ענתדניאל שפיץ ושרהאין אמבולנסאפרים ספיראין אמבולנסאין אמבולנסכוכבי רבקה + סלוצקר איריסגיא רופ"חניקזילברג ענתמלול רייצ׳ל
23איהונתן דדוןקיש מיכל2 משרד הבטחוןזילברג ענת2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןפרקש וינטר הדספרץ אביהוא
24באבי סימן טוב * + לוסטבדר ברעמינדב חלילי2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון + attinson mike2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןמלול רייצ'ל
25גיובל עופרדוד פרנק2 משרד הבטחון + עופר יובל2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןאייגנר מרתה + פרשקה מריהמריה פרשקהשבתאי עמית
26דקיש מיכלאבי סימן טוב *2 משרד הבטחוןבורוכוב סמי2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןולפיש רונן
27האלעד דרושקוביץ'יעקב פדר2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחון2 משרד הבטחוןגיא רפו"חניק2 משרד הבטחוןאיריס סלוצקרשבתאי עמית
28וברויאר+ + הרץ ניצןקיש מיכלחלילי עמינדבגריידי יוני + חלילי עמינדבמלול רייצ׳לגיא רפו"חניקפרשקה מריהאין אמבולנסנדין+דנה
29שזילברג ענתמלול רייצ׳לאין אמבולנסאפרים ספיראין אמבולנסאין אמבולנסגיא רפו"חניקכוכבי רבקהמלול רייצ׳לשבתאי עמית
30אאבי לנצ'יסקייהונתן דדוןקיש מיכלפרשקה מריהרוזנברג יוסישלומי שעה 17:00
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:04 23/11
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.