שיבוצים לדצמבר 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1באבי [6.30]תמיר זכריהאלעד אבידןפרץ אביהואפרשקה מריה
2גיאן כהןאביהו פרץעדיאל ויס
3דכרמי תרצה יעקב פדר [6.30]קיש מיכלבורוכוב סמישבתאי עמית
4הכרמי תרצה אבי לנצ'יסקיגיא רפו"חניקקיש מיכלמלול רייצ'לרון-טל אלימלך
5וגריידי יוני + כרמי תרצה שלום נוריאל + ברזל שאולמלול רייצ'לחלילי עמינדב ריבל יואלסלוצקר איריס
6שפנחססלוצקר איריסחדד אלונהסלוצקר איריס
7איהונתן דדוןאני ליצקיןפרץ אביהואפרשקה מריהכרמי תרצה אלית שלום
8באבי [6.30]אליה עופרי וצחיולפיש רונןרייצל
9גונינו ניסיםדוד פרנקגריידי יונייער לנדאו
10דאבי [6.30]עדיאל וויסצוות מלאבורוכוב סמישבתאי עמית
11הקיש מיכלאבי לנצ'יסקימלול רייצ'לברוש מור
12ושרה+דניאלרפי+אליה + אליצור יאירכדורי אורחלילי עמינדב לנדאו יער + עופר יובלרייניץ תמרמלול רייצ'לפרשקה מריהרינג אוריפרז נדין
13שלנדאו +פנחסאפרים ספירגאבר ראנאשבתאי עמית
14אפרץ אביהואיהונתן דדוןattinson mikeקיש מיכלמלול רייצ'לשפיץ אנה
15באבי [6.30]דרושקוביץ 6.40
16גדוד פרנקמלול רייצ'לונינו ניסיםולפיש רונןפרקש וינטר הדסמלול רייצ'ל
חנוכה17דאבי לצ'ינסקיאילן קרניבן זאב יאירעדוי דבירחו"לחו"לישראל ישראל מאור
חנוכה18הדניאל+שרהרוזנסקי חמוטלattinson mike + כהן שגיב פרץ אביהואמלול רייצ'ל
חנוכה19ושלום נוריאל + ברזל שאולניב הרשקוגריידי יוני + לנדאו יערחלילי עמינדב שבתאי עמיתרייניץ תמרמלול רייצ'לרינג אוריכוכבי רבקה
חנוכה20שפנחסשבתאי עמיתמלול רייצ'למאיר יאירפרז נדין
חנוכה21אפרץ אביהואאלה קקיש מיכללנדאו יעריוני גריידימלול רייצ'ל
חנוכה22בעידית לוימיכל בוגרדפרץ אביהואמלול רייצ'ללנדאו יערשבתאי עמית
חנוכה23גשבח רזיאלדוד פרנקattinson mikeולפיש רונןkisch michalפרשקה מריהמלול רייצ'ל
חנוכה24דליאור עציץדרושקוביץ 6.40חו"לחו"לחו"לחו"למלול רייצ'ל
25הליאור עציץ + לוסטבדר בריעקב פדרattinson mikeמלול רייצ'לעופר יובלשרה גינדין
26ואיתמר+גיאשלום נוריאל + אליצור יאירחלילי עמינדב + אפרים ספירקיש מיכלרייניץ תמרמלול רייצ'לשבתאי עמית
27שפנטל פנחסגריידי יונימלול רייצ'למאיר יאירשבתאי עמית
28אקיש מיכלמיכל בוגרדattinson mikeפרץ אביהואלנדאו יערשפיץ דניאל
29בונינו ניסיםעידית לוימלול רייצ'לתמר ריינוס
30גדוד פרנקמלול רייצ'ל + לנדאו יערפרשקה מריההדס פרקש
31דשבח רזיאליובל עופרתמר ריינוסולפיש רונןמעודה אביבית
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 12:05 18/12
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.