שיבוצים ליולי 2014
לילהבוקרערב
פ"תיהודפ"תקיראוןיהודאור-יהודהפ"תיהוד
תגבוררגיל 1רגיל 2רגילרגיל 1רגיל 2
1גBen+ Shaneאלעד ניסנהולץStaciמיכל שוסטרמןKaylaבן זאב יאיר + אייגנר מרתהשלו צוריאליוסף ליאור
2דאוריה וקניןהדר פחימהעזרא איילKaylaJoshפרקש וינטר הדסגבי חן
3האורי שלומאילוטם+2 חו"לניקיattinson mikeאוריה וקניןEliseJosh
4וגליצקי בנו + רוטר ליפזשלום נוריאל + פרץ אליעזרקיש מיכלרייניץ תמר + שווץ נאוהחלילי עמינדב אהרונוב עופריוסף ליאור
5שיוסף ליאוריוסף ליאור
6אברויאר נעםצוריאל שלוattinson mikeבן זאב יאירמיכל קישיעקב פדרהר-טוב ליאתקארו רואי
7בסימן טוב אבי + רזניק יבגני Staci + Rachelשרון ועדאוריהattinson mikeפרץ שירהמעודה אביביתשווץ נאוה + יוסף ליאור
8גשבח רזיאלעומר רוטפרץ שירהקיש מיכל
9דאבי סימן טוב + כרמי תרצה זכריה תמיר + פנחסי מוריהבן זאב יאירספוז'ניקוב מישלדודצוות מלאסלע אריאלגילעד כלפון
10הסימן טוב אבי+joשבח רזיאלKaylaBenStaci+Aliceקיש מיכלShaneברוש מורכהן שגיב אלה+רבקה
11וצוות מלאשלום נוריאל+אביאופיר שילריואל ריבלאבישי רטלוטם+נמרודפיני+שניעמינדב+ספירענת זילברגאין צורךאורי רינג
12שצחי אשאקוקליה אריק+ניבניב הרשקומיכל קישבר היפהחזקיהו אדםאופיר לביא+שייןלוטם+גולן
13איובל עופר+שגיא אופיר +נמרודבן זאב יאירמייק טיסון+ענתקארו רועי+חיים חולניקית + מתןניב הרשקו וחולנגוש + אליסקיילה + תירצהRachel
14באבי סימן טוב + רזניק יבגני 2 חולניקיםרון-טל אלימלךקוקליה אריק staciחולניקית + מתן ליפז+חיים כהןקיילהלוטם+Ben
יז בתמוז15גקוקליה אריק+Benפרץ שירהאיתמר + אליתאופיר שילראורהמריהכהן שגיב מרתה+Eliseכוכבי רבקה+Joshאין אמבולנס
16דאבי סימן טובקוקליה אריק רט אבישי שמואלבן זאב יאירקיש מיכלstaciחרביShaneפרקש וינטר הדסצוות מלאליפז+ תמר רייני
17האיריסיונתן+ישראלstaciשטיין טליקוקליה אריק קיש מיכלפרנקל צוות מלאקיילהBen
18ובירנשטוק צוותסלוצקי צוותאופיר שילרחלילי עמינדב ספירנגר דניאלרייניץ תמרדוידור מיהאין אמבולנסיוני גריידימיכל קיש
19שאיריס סלוצקרדנה שם טובאין אמבולנסרייצ'ל מלולקוקליה אריק אין אמבולנסרבקה כוכבימריה פרשקהיער לנדאוספיר אפריםאבי לנשינסקי
20אברויאר נעםליפזבן זאב יאירattinson mikeקארו רואיבנאי + כדוריחרבישטיין טלימנור עומר איריס סלוצקר
21בסימן טוב אביjosאבי מונקענת זילברגקוקליה אריק רונן ולפישרייצ'ל מלולשירה קלוז'נימגן דוד
22גבנימין גריספיןרזיאל שבחחולניקקיש מיכלקוקליה אריק אייגנר מרתהקארו רואישלומי מחמש
23דסימן טוב אביליפזפרץ שירהבן זאב יאירקוקליה אריק אופיר שילרהודיה + כהן חייםתמר ריינוס
24האנה שפיץכהן שגיב מריה פרשקהattinson mikeקוקליה אריק שאולאהרון גרבררונן ולפיש
25ופרקש וינטר הדסרוטר ליפזשרה גינדיןחלילי עמינדב חיים כהןיהונתן דדוןדנה שם טובנאוה שווץגיא יאלוביצקיאין אמבולנסרינג אורי
26שפיני פנטלסטייסי חולניקיתאין אמבולנסקיש מיכלאין אמובלנסאין אמבולנסניב הרשקורייצלאלונה חדדרייצ'ל מלולשלום נוריאל
27אמריה פרשקהליפזישראל מאירattinson mikeקארו רואיקוקליה אריק אבי לנשינסקיטובי אביאלבן חולניק
28בסימן טוב אביגל גרנדרשרה גינדיןאיתמר קורןקוקליה אריק חולניקיהונתן דדון + כהן חייםשאול ברזלאיריס סלוצקר
29גיער לנדאורונן ולפיש + כהן שגיב חולניק + עדוי דבירקוקליה אריק חולניקאייגנר מרתהדניאל שפיץ + כהן חייםאלית שלום+ שלומ
30דסימן טוב אבידדון+דביר עדוידרושקביץ אלעד + קורשין מרקבן זאב יאירוויאקובסקי משהקוקליה אריק הדס פרקש+אסיביתשאול ברזלאיריס סלוצקר
31היובל עופראלית + שרהיהונתן דדוןattinson mikeרונן ולפישקיש מיכלרייצ'ל מלולשרה גינדיןאבי לשנסקי
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 22:39 30/07
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.